Mateřská škola, Praha 8, Klíčanská 20

Adresa: Klíčanská 20 / čp. 1677, 182 00  Praha 8 – Kobylisy 
Ředitelka: Mgr. Šárka Fišerová, tel./fax: 284 693 656
Statutární zástupkyně: Monika Lukešová, DiS.
Telefon: tel.: 284 684 671
E-mail: info@ms-klicanska.cz
ID schránka: w2ekxtm
Vedoucí školní jídelny:
Andrea Hulešová, tel.: 284 681 066, jidelna@ms-klicanska.cz 
Webová prezentace: www.ms-klicanska.cz


Školní vzdělávací program mateřské školy a její aktivity

Škola má vytvořený Školní vzdělávací program na období čtyř let s názvem „Já a svět 6“, jehož hlavním koncepčním záměrem a cílem je všestranné zaměření předškolní výchovy a vzdělávání respektující osobnost a individuální potřeby dítěte. Prostředkem vzdělávání dětí v naší mateřské škole jsou hudební, výtvarné, pohybové a hudebně pohybové činnosti. Díky těmto aktivitám se děti přirozenou formou seznamují se všemi oblastmi předškolního vzdělávání.

Pro zajišťování individuálních a specifických potřeb dítěte nabízí škola ve svém programu další rozšiřující aktivity:

 • logopedická prevence ve spolupráci s klinickým logopedem
 • celoroční spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou
 • předplavecký výcvik
 • výuka hry na zobcovou flétnu
 • keramický kroužek
 • výuka anglického jazyka

Dále nabízíme:

 • návštěvy divadel
 • divadelní představení ve školce
 • spolupráce s DDM Spirála – ekologicky zaměřené programy
 • rukodělné dílničky pro rodiče a děti
 • vystoupení dětí pro rodiče
 • celoškolkové výlety
 • karnevaly, sportovní dny, akce ke Dni dětí
  a další aktivity dle aktuální nabídkyMohlo by vás také zajímat


Aktualizováno: 07.09.2023
Vytisknout