Mateřská škola, Praha 8, Kotlaska 3


Adresa: Kotlaska 30 / 3, 180 00  Praha 8 – Libeň
Ředitelka: Alena Kostrbová, tel.: 777 794 103
E-mail: reditelka@mskotlaska.cz 
Zástupkyně ředitelky: Lenka Duroňová 
E-mail:zastupkyne@mskotlaska.cz
ID schránka: 7tpkxth
Vedoucí školní jídelny: Jitka Hrabánková, tel.: 774 484 103, e-mail: jidelna@mskotlaska.cz
Webová prezentace: www.mskotlaska.cz


Školní vzdělávací program mateřské školy a její aktivity

Mateřská škola, Praha 8, Kotlaska 3Bylo – nebylo, dávno tomu již, kdy usedlost Kotlaska byla opředena mýty a tajemnem. Na úpatí kopce Hájek v blízkosti náměstí Bohumila Hrabala dnes naleznete skleněné království uprostřed pohádkové zahrady, jejíž dominantu tvoří hrad Rampelník. Nad bytostmi (dětmi i dospělými), kteří tu prožívají příjemné chvíle při prvním setkání se vzděláváním, tu dohlíží kouzelný kominíček Kotlásek, který střeží štěstí a pohodu.

Děti se vzdělávají ve čtyřech třídách pod vedením osmi pedagogů, a to za velmi příjemných podmínek, které zajišťuje šest správních zaměstnanců. Předškolní vzdělávání je organizováno ve věkově rozlišených třídách. Obsah vzdělávání zajišťuje Školní vzdělávací program „Jen si děti všimněte, co je krásy na světě“, který je díky pojetí mnohočetných inteligencí Howarda Gardnera ušit na míru a splňuje tak individuální pojetí předškolní výchovy. Program je plánován v týdenních tematických celcích, což dává prostor pro tvořivou a kreativní práci pedagogů. Děti, které v následujícím školním roce nastupují do základní školy, mají specificky upravený program, který je zaměřen na školní zralost a individuální přístup při pomoci dětem s odkladem školní docházky. 

Jako další aktivity jsou pro budoucí školáky zajišťovány návštěvy kulturních, sportovních a ekologických zařízení, taktéž i ozdravné pobyty.

Mateřská škola, Praha 8, Kotlaska 3
Mohlo by vás také zajímat


Aktualizováno: 19.12.2022
Vytisknout