Mateřská škola, Praha 8, Krynická 2

Adresa: Krynická 2 / čp. 490, 181 00  Praha 8 – Troja 
Ředitelka: Mgr. Jana Bernasová
Statutární zástupkyně: Mgr. Hana Kopečná
Vedoucí učitelka: Zdeňka Kratinová 
Telefon: 233 556 692 
E-mail: info@mskrynicka.cz
ID schránka: w8wm74v 
Vedoucí školní jídelny: Alice Holá, e-mail: hola@mskrynicka.cz
Webová prezentace: www.mskrynicka.cz


Školní vzdělávací program mateřské školy a její aktivity

V letošním školním roce navštěvuje mateřskou školu 182 dětí. Je to osmitřídní mateřská škola se šesti heterogenními třídami a dvěma předškolními odděleními. Jedno předškolní oddělení je s rozšířenou výukou anglického jazyka. Mateřská škola se nachází na rozhraní sídliště Bohnice a přírodního parku Drahaň – Troja. Je zde výborná dostupnost městské dopravy. Mateřská škola je umístěna na okraji Trojské kotliny, obklopena prostornou zahradou s novými herními prvky, v blízkosti botanické zahrady a zoo.

Školní vzdělávací program „Barevný čtyřlístek“ vychází z požadavků rámcového vzdělávacího programu. Je zaměřen na pestrost poznávání, prožitkového učení, hru, všesmyslové vnímání. Vzdělávání v mateřské škole je důsledně vázáno k individuálně různým potřebám a možnostem jednotlivých dětí, včetně specifických vzdělávacích potřeb. Veškeré činnosti a aktivity organizujeme tak, aby děti podněcovaly k vlastní aktivitě, experimentování, samostatnosti, komunikaci, hodnocení, sebehodnocení a spolupráci.

Nadstandardní aktivity naší MŠ:

 • spolupráce se ZŠ Mazurská
 • spolupráce s DDM Praha 8, Spirála
 • zajímavé sportovní a kulturní akce pro děti
 • plavecký kurz
 • 1x ročně škola v přírodě
 • protidrogová prevence
 • spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou
 • spolupráce s Policií ČR, hasiči
 • návštěvy divadel, koncertů, hudebních workshopů a městské knihovny
 • výlety do zoo a botanické zahrady
 • společné aktivity a akce s rodiči a ostatními partnery školy
 • programy s environmentálním zaměřením

Zájmové kroužky:

 • angličtina
 • taneční kroužek
 • logopedie
 • jógaMohlo by vás také zajímat


Aktualizováno: 22.09.2021
Vytisknout