Mateřská škola, Praha 8, Šiškova 2

Adresa: Šiškova 2/1223, 182 00  Praha 8 – Kobylisy 
Ředitelka: Bc. Eva Vlastníková 
Statutární zástupkyně:
Zuzana Šilhartová
Telefon: tel.: 284 684 875
E-mail: skolka@mssiskova.cz
ID schránka: ujdkxvj 
Vedoucí školní jídelny:
Barbora Golasová, tel.: 286 840 515, e-mail: jidelna@mssiskova.cz
Webová prezentace: www.mssiskova.czŠkolní vzdělávací program mateřské školy a její aktivity

Mateřská škola, Praha 8, Šiškova 2

Mateřská škola je zaměřena na celkový rozvoj osobnosti dítěte, jeho sociálního a psychického vývoje, na přechod do základní školy. Klademe důraz na jazykovou stránku, na rozvoj pohybových dovedností, hudebních, výtvarných a pracovních činností. Při všech aktivitách vycházíme ze zážitkového učení – děti získávají nové poznatky a vědomosti na základě vlastního prožitku, zkušenosti.
Mateřská škola pracuje na základě Školního vzdělávacího programu – „Čím žijeme celý rok“.

Motto: „Křížem krážem projdeme se dětským rájem.“

Mateřská škola se nachází ve velké vzrostlé zahradě, skládá se ze čtyř vzájemně propojených pavilonů. Do osmi tříd jsou děti rozděleny podle věku. Při práci s dětmi respektujeme individuální potřeby dětí. Nezastupitelnost rodiny ve výchově považujeme za velmi důležitou, mateřská škola vhodně doplňuje výchovu v rodině i na základě velmi dobré spolupráce s rodiči. Ke zlepšení tělesné kondice dětí využíváme školní zahradu s mnoha herními prvky a pryžovým hřištěm. Pozornost zaměřujeme především na bezpečnost dětí. Dětem s odkladem školní docházky je věnována péče dle individuálních plánů.

Strava je pestrá, kvalitní, jsou zařazovány prvky zdravé výživy, dostatek ovoce a zeleniny, pitný režim je zajištěn po celý den i při pobytu na školní zahradě.

Naše nabídka

 • rozvoj osobnosti dítěte, jeho nadání, tvořivosti, samostatnosti
 • individuální přístup k dětem
 • spolupráce s rodiči – např. konzultace, poradenství
 • logopedická péče
 • příprava dětí na úspěšný vstup do základní školy

Doplňující mimoškolní činnosti

  kroužky

 • Keramika – blátivé hrátky
 • Angličtina pro děti – předškolní děti
 • Plavání – předškolní děti

Spolupracujeme

 • ZUŠ Praha 8 – Taussigova 2
 • ZŠ, Praha 8, Burešova 14
 • Mezi námi o. p. s. - projekt mezigeneračního setkávání, pravidelné setkávání v DPS
 • Hvězdárna Ďáblice
 • Městská knihovna – Ďáblice
 • Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 7 a 8, Glowackého 549/7, Praha 8

Pravidelné akce

 • vánoční dílny – setkání s rodiči
 • karneval – masopust
 • zahradní slavnost pro děti s divadelním představením
 • pasováním školáků, rozloučení se školáky
 • Den dětí – oslava na školní zahradě
 • společné jarní a podzimní práce s rodiči – na školní zahradě
 • školní výlety, celodenní výlety
 • divadelní představení – přímo v mateřské škole nebo na školní zahradě - 1x měsíčně
 • den otevřených dveří
 • vánoční besídky
 • Mikulášská nadílka
 • předškolní příprava ve spolupráci se Základní školou Burešova
 • spolupráce s různými organizacemi a nabídka nadstandardních aktivit může být obměněna dle situace, aktuální nabídky, zájmu rodičů


Mateřská škola, Praha 8, Šiškova 2 Mateřská škola, Praha 8, Šiškova 2 Mateřská škola, Praha 8, Šiškova 2Mohlo by vás také zajímat


Aktualizováno: 22.09.2021
Vytisknout