Nahlížení do spisů uložených v archivu Úřadu městské části Praha 8

Stručně Úplné znění

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Úřad městské části Praha 8 –> odbor kancelář tajemníka –> oddělení centrální archiv –>
  • kontaktní osoby: pracovníci oddělení centrální archiv

Nahlížení do spisů je možné v úředních dnech  pondělí a středa 08.00–12.00 a 13.00–18.00 hod. v sídle oddělení (viz odkaz oddělení). V akutních a odůvodněných případech i v jiných dnech, a to po telefonické domluvě.  Lze také přijímat elektronická podání (např. e-mailem), datovou schránkou, ale i klasická – poštou: Úřad městské části Praha 8, Zenklova 1/35, 180 48 Praha 8 – Libeň.

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

  • občanský průkaz
  • doklad, kterým žadatel prokáže odůvodněnost svého požadavku, tj doloží doklad o oprávněnosti nahlížení do dokumentace, např. výpis z katastru nemovitostí, plnou moc od vlastníka nemovitosti, výpis z obchodního rejstříku, potvrzení ze školy či vědecké instituce nebo doklad, že je účastníkem řízení apod.).

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:


12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Nahlížení do spisů je zdarma.

Poplatky za kopie (opisy), ověření (vidimace), potvrzení o nabytí právní moci, potvrzení o negativním nálezu – dle zákona č. 634/2004 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 305/1997 Sb. o správních poplatcích, v platném znění.
Repropráce – dle platného ceníku.
  • Platba hotově – nelze platit platební kartou.
Stručně Úplné znění
Nabídka návodů