Formuláře a tiskopisy odboru živnostenského

Jednotný registrační formulář (JRF), který slouží podnikatelům ke splnění jejich oznamovacích povinností při zahájení a v průběhu živnostenského podnikání, je k dispozici na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Živnostenské podnikání


 

Podnikání v zemědělství

Doporučené formuláře jsou k dispozici na stránkách eAgri.cz.