Praha 8 podpoří začleňování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

logo OPPASpojení log EU a značky hlavního města Prahy

V reakci na zvyšující se počet dětí, které trpí různými poruchami učení, zahájila radnice Prahy 8 nový projekt – Centrum péče pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Jedná se o naprosto unikátní přístup městské části, jakožto zřizovatele základních škol, který v rámci celé Prahy nemá obdoby. Do projektu jsou zapojeny ZŠ Na Slovance, ZŠ Dolákova, ZŠ U Školské zahrady, ZŠ Mazurská, ZŠ Hovorčovická a ZŠ Palmovka.

Projekt podporuje dnešní trend neoddělovat děti ve výuce, ale naopak do běžné třídy začlenit žáky jakkoliv znevýhodněné. To ale znamená změnu v přístupu učitelů v běžných školách, kdy je kladen důraz na individuální přístup a pochopení pro každého žáka. „Doba, kdy byli žáci se SVP vyčleňováni z běžného vzdělávacího proudu, je naštěstí minulostí. Našim cílem v rámci diferencovaného přístupu k žákům je vytvořit takovou učební strategii, která jim pomůže se plně integrovat do běžné třídy,” říká radní Markéta Adamová, v jejíž kompetenci jsou evropské fondy.

Projekt MČ Praha 8 proto vytvoří nové metodické podklady a materiály pro výuku a poskytne potřebné vzdělávání pedagogických pracovníků zapojených škol. Zároveň také přivede odborníky s dlouholetou praxí do škol k přímé práci s žáky se SVP. Centrum péče bude zahrnovat psychologa, speciálního pedagoga, logopeda a specialistu na integraci cizinců.

„Vytvoření Centra je v podstatě podaná ruka školám. Již v tuto chvíli máme v Praze 8 školy, které si obdobné  aktivity realizují samy, takže do tohoto projektu nevstupují. Nicméně základem všeobecně je zájem ředitelů a pedagogů vzdělávat se a situaci řešit, a pokud budou potřebovat, vždy budou mít naši podporu,“ dodává radní Martin Roubíček, v jehož gesci je oblast školství.

Projekt bude probíhat během následujících 18 měsíců a náklady ve výši čtyř miliónů korun budou plně hrazeny dotací z Operačního programu Praha Adaptibilita. „Přestože je každé řešení spojené se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami poměrně nákladné, jsem velmi ráda, že se nám podařilo celou záležitost pojmout v širokém záběru, který má potenciál pomoci velkému počtu dětí,” uvádí Adamová.

MČ Praha 8 si je vědoma, že potřebnost Centra bude přesahovat i dobu trvání projektu a proto vynaloží maximální úsilí, aby Centrum fungovalo i nadále a případně zahrnovalo i další základní školy na Praze 8. „Bude záležet na budoucí reprezentaci radnice, zda projekt podpoří znovu, ať už z rozpočtu nebo získáním dotace – předpokládá se, že nové dotační období s podobnými projekty bude opět počítat. Respektive bude záležet i na tom, zda se nezmění způsob financování ze strany státu,“ dodává Adamová.


EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU – INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTIMohlo by vás také zajímat


Zveřejněno: 04.09.2013
Vytisknout