Praha 8 podporuje inkluzi dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do běžného vzdělávacího procesu

logo OPPASpojení log EU a značky hlavního města Prahy


S cílem podpořit děti se speciálními vzdělávacími potřebami ve vzdělávacím procesu v rámci běžných „osmičkových“ základních škol probíhá od července 2013 do konce roku 2014 unikátní projekt „Centrum péče pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami“. Projektu se účastní šest škol – ZŠ Slovanka, ZŠ Hovorčovická, ZŠ Palmovka, ZŠ Mazurská, ZŠ U Školské zahrady a ZŠ Dolákova.

„Dětí se speciálními vzdělávacími potřebami rapidně přibývá. Stát však neposkytuje školám dostatečné finanční prostředky na to, aby si mohly dovolit zaplatit odborníky vyškolené právě pro práci s těmito dětmi. Praha 8 se rozhodla nečekat na změny ve financování škol a pomohla školám finanční prostředky získat z fondů Evropské unie,“ říká Markéta Adamová, radní MČ Praha 8.

V rámci projektu, jehož náklady ve výši čtyř miliónů korun jsou plně hrazeny dotací z Operačního programu Praha Adaptibilita, je školám poskytována služba dvou psycholožek, logopeda, speciálního pedagoga a odborníka na integraci dětí cizinců. Služeb těchto odborníků využívají žáci, pedagogové i rodiče dětí.

Po roce fungování programu panuje naprostá shoda mezi řediteli, učiteli a rodiči nad pozitivními efekty pro žáky se speciálními potřebami. Podle ředitelky ZŠ Na Slovance Aleny Pelantové se brzy ukázalo, že integrace těchto dětí mezi žáky je nejen možná, ale i velmi prospěšná. To potvrzuje i Věra Jakešová, ředitelka ZŠ Doláková, která je také součástí projektu. „Na naší škole jsme vnímali pozitivní změny už po pár měsících. To nám potvrdili i sami rodiče,“ uvádí ředitelka školy.

Profesionální přístup a práce pracovníků škol s těmito dětmi ulehčuje komplikovaný úděl i jejich rodičům. I přesto, že prostředí běžné základní školy má na tyto žáky dobrý vliv, tak je nutné, aby se s nimi pracovalo soustavně. „Pokud je možnost dlouhodobé spolupráce, tak jsou výsledky vždy efektivnější. Záruka úspěchu je v dlouhodobosti a pravidelnosti,“ uvádí ředitelka ZŠ Dolákova Věra Jakešová. „Projekt Centrum péče splnil svůj cíl a určitě budeme usilovat o to, aby tento projekt pokračoval i v dalších letech,“ doplňuje radní Adamová. Tento názor sdílí i zástupci škol. „Osobně si neumím představit, že projekt s rokem 2014 skončí. Samotné děti berou odborníky jako součást školy a těší se na jejich návštěvy,“ míní Věra Jakešová.

„Dnes, když dětí na základních školách přibývá, je fungování takovýchto odborníků na základních školách klíčové. Pokud nezajistí do budoucna jejich financování stát, považuji za více než potřebné, aby Praha 8 doplnila potřebné finanční prostředky na tyto odborníky sama ze svého rozpočtu,“ říká radní Martin Roubíček, v jehož gesci je oblast školství.

V Praze 8 je v tuto chvíli několik škol, které inkluzi dětí se speciálními vzdělávacími potřebami realizují. Jedná se např. o ZŠ Slovanka, která má mezi 600 žáky 123 děti, nebo ZŠ Lyčkovo náměstí.

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU – INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTIMohlo by vás také zajímat


Zveřejněno: 30.06.2014
Vytisknout