Přechod nájmu bytu

Stručně Úplné znění

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

U správní firmy a na Úřadu městské části Praha 8.

Na Úřadu městské části Praha 8 se lze obrátit na:
Odbor správy majetku –> oddělení bytů a správy pohledávek –>


Jméno a funkcePracoviště a místnostE-mail a telefonVizitka
Večeřová Pavla
referentka
Na Košince 1 (Grabova vila)
311/3 (2. patro)
pavla.vecerova@praha8.cz
222 805 147
 

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

  • úmrtní list původního nájemce,
  • rodný list, popř. oddací list žadatele (k potvrzení příbuzenského vztahu),
  • pokud žadatel (nebo jeho manželka či manžel) má jiný trvalý pobyt než v bytě, u něhož žádá o přechod nájmu, doloží doklad o nájmu nebo vlastnictví bytu (domu), v němž je hlášený, popřípadě potvrzení majitele domu nebo správce o tom, zda je nebo není nájemcem tohoto bytu,
  • aktuální evidenční list a nájemní smlouvu k bytu,
  • občanský průkaz žadatele
Další doklady, které je potřebné doložit k „Oznámení“, Vám budou sděleny při podání formuláře. Doklady se předkládají oddělení bytů a správy pohledávek odboru správy majetku v originálech, ze kterých si pořídí kopie a originál vrátí žadateli.

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:Formulář je k dispozici také na oddělení bytů a správy pohledávek.

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Nejsou.
Stručně Úplné znění
Nabídka návodů