Pronájem bytů preferovaným profesím

Stručně Úplné znění

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Úřad městské části Praha 8 –> odbor správy majetku –> oddělení bytů a správy pohledávek –>

Jméno a funkcePracoviště a místnostE-mail a telefonVizitka
Leignerová Gabriela
referentka
Na Košince 1 (Grabova vila)
311/3 (2. patro)
gabriela.leignerova@praha8.cz
222 805 353
Večeřová Pavla
referentka
Na Košince 1 (Grabova vila)
311/3 (2. patro)
pavla.vecerova@praha8.cz
222 805 147


Úřední hodiny odboru

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

  • vyplněná žádost s prohlášením
  • občanský průkaz
  • doporučení statutárního orgánu zaměstnavatele,
  • doklad o současném bydlení žadatele, příp. evidenční (výpočtový) list, příp. čestné prohlášení,
  • doloží čestné prohlášení, že na jeho majetek či příjmy není podána exekuce a že ohledně jeho majetku není a v posledních 3 letech nebylo vedeno insolvenční řízení.
  • originál oddacího listu, případně rozsudek soudu o rozvodu manželství, v právní moci

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formulář ŽÁDOST O NÁJEM OBECNÍHO BYTU Preferované profese je k dispozici také na oddělení bytů a správy pohledávek odboru správy majetku Úřadu městské části Praha 8 (viz bod 9).

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Nejsou.
Stručně Úplné znění
Nabídka návodů