Radnice pomůže dětem s poruchami učení

Spojení log EU a značky hlavního města Prahylogo OPPA

Způsob vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) je vizitkou každé společnosti. Radnice Prahy 8 v reakci na zvyšující se počet dětí, které trpí různými poruchami učení zahájila nový projekt – Centrum péče pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Jedná se o naprosto unikátní přístup městské části, jakožto zřizovatele základních škol, k řešení této problematiky a v rámci celé Prahy nemá obdoby. Projekt bude probíhat během následujících 18 měsíců a náklady ve výši 3,72 milionu korun budou plně hrazeny z prostředků Evropské unie, konkrétně z Operačního programu Praha Adaptabilita, prioritní osy Modernizace počátečního vzdělávání.

Do projektu jsou zapojeny následující základní školy – ZŠ Na Slovance, ZŠ Dolákova, ZŠ Školské zahrady, ZŠ Mazurská, ZŠ Hovorčovická a ZŠ Palmovka.

„Přestože je každé řešení spojené se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami poměrně nákladné, jsem velmi ráda, že se nám podařilo celou záležitost pojmout v širokém záběru, který má potenciál pomoci velkému počtu dětí,‟ uvedla radní Prahy 8 Markéta Adamová.

Dnešním trendem ve vzdělávání je neoddělovat děti ve výuce, ale naopak začlenit do běžné třídy žáky jakkoli znevýhodněné. „Doba, kdy byli žáci se SVP vyčleňováni z běžného vzdělávacího proudu, je naštěstí minulostí. Našim cílem v rámci diferencovaného přístupu k žákům je vytvořit takovou učební strategii, která jim pomůže se plně integrovat do běžné třídy,‟ dodala Adamová.

To ale znamená změnu v přístupu učitelů v běžných školách, kdy je kladen důraz na individuální přístup a pochopení pro každého žáka. Projekt MČ Praha 8 vytvoří nové metodické podklady a materiály pro výuku a poskytne potřebné vzdělávání pedagogických pracovníků zapojených škol. Zároveň také přivede odborníky do škol k přímé práci s žáky se SVP. Centrum péče bude zahrnovat psychologa, speciálního pedagoga, logopeda a specialistu na integraci cizinců. V rámci projektu bude podpořeno zhruba 300 žáků a sto učitelů.

MČ Praha 8 si je vědoma, že potřebnost Centra bude přesahovat i dobu trvání projektu a proto vynaloží maximální úsilí, aby Centrum fungovalo i nadále a případně zahrnovalo i další základní školy v Praze 8.

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU – INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI


(zveřejněno v zářijové Osmičce 2013)Mohlo by vás také zajímat


Zveřejněno: 07.01.2014
Vytisknout