Rybářský lístek

Stručně Úplné znění
Vystavení rybářského lístku.

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

V případě řešení situace na Úřadu městské části Praha 8 se lze obrátit na:
Odbor životního prostředí –>


Jméno a funkcePracoviště a místnostE-mail a telefonVizitka
Joannidisová Monika
referentka
Na Košince 1 (Grabova vila)
201 (1. patro)
monika.joannidisova@praha8.cz
222 805 630, 601 084 040
Švancarová Ivana
referentka
Na Košince 1 (Grabova vila)
201 (1. patro)
ivana.svancarova@praha8.cz
222 805 712, 601 301 002


Rybářské lístky jsou vydávány v úřední dny, a to v pondělí a středu od 8.00–12.00 a od 13.00–17.00 hodin.

Občanovi ČR smí být vystaven RL dle místní příslušnosti, tj. dle místa  trv. pobytu. Občan s trv. pobytem v Březiněvsi, Dolních Chabrech a Ďáblicích (v obci), musí na místně příslušný úřad, kde mu bude rybářský lístek vydán.

 • Úřad městské části Praha-Březiněves, U Parku 140, 182 00 Praha 8 – Březiněves
  tel.: +420 283 910 263, www.brezineves.cz

 • Úřad městské části Praha – Dolní Chabry, Hrušovanské nám. 253/8
  tel.: +420 283 851 272, www.dchabry.cz

 • Úřad městské části Praha-Ďáblice, Květnová 553/52,182 02 Praha 8 – Ďáblice
  tel.: +420 283 910 723–4, www.dablice.cz

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

 • občanský průkaz (u cizince pas nebo jiný doklad totožnosti)
 • rodný list, nebo kopii rodného listu dítěte (v případě žádosti o vydání rybářského lístku pro nezletilé dítě)
 • osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku, nebo dříve vydaný rybářský lístek
 • jiný doklad osvědčující, že již byl žadatel držitelem rybářského lístku v ČR
 • pro vydání rybářského lístku vašemu zástupci je nezbytné přijít s vyplněnou plnou mocí (nemusí být ověřená) + oboustrannou kopií občanského průkazu žadatele (k nahlédnutí). Formulář plné moci viz bod 11.

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

 • Předepsaný tiskopis Žádost o vydání rybářského lístku je k dispozici na kontaktním pracovišti (viz bod 9) a vyplňuje se až na místě.
 • Plná moc, kterou je třeba přinést vyplněnou v případě vydání rybářského lístku vašemu zástupci (moc nemusí být ověřená).

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Placení hotově na místě při podání žádosti.

1)
30 dní*
200 Kč
2)10 let
500 Kč
3)na dobu neurčitou
1.000 Kč

* Rybářský lístek na dobu 30 dní v hodnotě Kč 200,- lze získat bez Osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku. (Není však akceptován jako podklad pro vydání dalšího rybářského lístku).

V případě osob mladších 15 let, žáků nebo studentů českých odborných škol ve studijních, popřípadě učebních oborech s výukou rybářství, odborných pracovníků na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářských hospodářů a osob ustanovených jako rybářská stráž, se správní poplatek uvedený pod bodem 2 vybírá v poloviční výši. Tyto osoby se prokáží správnímu orgánu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území České republiky.

V případě osob starších 15 let, studující rybářství na českých odborných školách ve studijních, popřípadě učebních oborech s výukou rybářství, odborných pracovníků na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářských hospodářů a osob ustanovených jako rybářská stráž, se správní poplatek uvedený pod bodem 3 vybírá v poloviční výši. Tyto osoby se prokáží správnímu orgánu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území České republiky.
Stručně Úplné znění
Nabídka návodů