Upozornění oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů

Z důvodu odstávky agendových informačních systémů ministerstva vnitra nebude oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů od 28. prosince 2015 do 31. prosince 2015 přijímat žádosti o vydání občanských průkazů a cestovních pasů vydávaných ve standardní lhůtě 30 dnů. Stejně tak v tomto období nebude možné vyzvedávat vyrobené doklady. V uvedeném období bude možno vystavovat na počkání jen občanské průkazy bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc a to výhradně po krádeži nebo ztrátě dokladu a též cestovní pasy bez biometrických údajů vydávané ve zkrácené lhůtě (tzv. rychlopasy) s dobou platnosti 6 měsíců. Ostatní agendy, jako například vydávání výpisů z evidence obyvatel, přihlášení či rušení trvalého pobytu, bude oddělení vykonávat v běžných úředních hodinách s výjimkou 31. prosince 2015, kdy bude provoz oddělení pro veřejnost uzavřen.

Zároveň upozorňujeme, že od 1. ledna 2016 nebude možné vystavit na počkání cestovní pas bez biometrických údajů s dobou platnosti 6 měsíců. Namísto těchto tzv. rychlopasů bude mít občan možnost si zažádat o vydání cestovního pasu s biometrickými údaji ve zkrácené lhůtě do 6 dní. Správní poplatek v těchto případech bude činit 4.000 Kč za vydání cestovního pasu osobě starší 15 let a 2.000 Kč pro osoby mladší. Platnost cestovního pasu vydaného ve zkrácené lhůtě bude shodná jako u klasicky vydávaných pasů, tj. 10 let pro osoby starší 15 let a 5 let pro osoby mladší. Správní poplatek za vydání cestovního pasu s biometrickými údaji s desetiletou platností, který je vydáván ve lhůtě do 30 dní, zůstává zachován ve výši 600 Kč. Žadatel o občanský průkaz a nově i o cestovní pas se bude moci po Novém roce obrátit na kterýkoli úřad obce s rozšířenou působností, resp. na úřady městských částí Praha 1 – Praha 22, bez ohledu na místo svého trvalého bydliště.
Zveřejněno: 07.12.2015 – Tomáš Vlk
Vytisknout