Slovo starosty

1 2 
 • Slovo starosty

  19.01.2018
  Vážení a milí spoluobčané, blíží se nám opět sváteční čas Vánoc, který je pro mnohé z nás nejkrásnějším obdobím v roce. Období dárků, ozdob, dětských rozzářených očí a našich tradic. O letošních svátcích vám všem přeji příjemné chvíle klidu a radosti strávené pokud možno s vašimi nejbližšími. Měla by to být hezká odměna za všeobecný shon a někdy i stres, které přípravy vánočních svátků přinášejí. Takže si zkusme užít klidu a nabrat nové síly do nového roku.
 • Slovo starosty

  27.11.2017
  Vážení spoluobčané, dovolte mi vás srdečně pozdravit v tomto předvánočním čase a informovat o některých novinkách. Jsem moc rád, že se nám v závěru letošního roku podařilo na jedné straně začít s realizací některých důležitých rozvojových projektů, které zkvalitní život místních obyvatel, a na straně druhé jsme zabránili některým velmi nebezpečným projektům, které by kvalitu života naopak výrazně zhoršily.
 • Slovo starosty

  24.10.2017
  Vážení spoluobčané, v pondělí 2. října 2017 zkolabovala v ranní špičce doprava v Bohnicích. Způsobeno to bylo rozhodnutím odboru dopravy městské části Prahy 7, který na žádost městské části Troja umístil do ulice K Bohnicím značku zákaz vjezdu ve všední dny v ranních hodinách. Pan starosta MČ Troja Tomáš Bryknar toto rozhodnutí odůvodňoval i tím, že v této čtvrti se zhoršila dopravní situace po rozhodnutí naší městské části zakázat vjezd tranzitní dopravy do ulice Trojská od jejího křížení s komunikací Nad Hercovkou ve směru dolů do centra Prahy.
 • Slovo starosty

  25.09.2017
  Vážení spoluobčané, jedním z velkých problémů naší městské části je poměrně častý výskyt autovraků. Objevují se především v Libni a Karlíně. Často nám naši občané posílají informace o vracích, které už delší dobu stojí v blízkosti jejich bydliště. Na sociálních sítích lze navíc pravidelně narazit na příspěvky ukazující automobily ve špatném technickém stavu, které už na první pohled hodně dlouhou dobu stojí na jednom místě. Zabírají tak naprosto zbytečně parkovací místa, kterých je bohužel v některých částech Prahy 8 dlouhodobě nedostatek.
 • Slovo starosty

  11.09.2017
  Vážení spoluobčané, uběhlo patnáct let od ničivých povodní, které v srpnu 2002 velice bolestivě zasáhlynaši republiku a patří mezi největší přírodní katastrofy moderní české historie. Občas se při vzpomínání na tuto událost podle mého až příliš zdůrazňují miliardové škody, které tato povodeň napáchala, a naopak se trochu zapomíná na 17 lidských obětí těchto rekordně rozsáhlých záplav. Není přitom určitě příliš potřeba zdůrazňovat, že lidský život je tou nejvyšší hodnotou.
 • Slovo starosty

  26.07.2017
  Vážení spoluobčané, developerská společnost CPI v tiskové zprávě informující o zrušení plánovaného veřejného projednávání svého záměru postavit výškové budovy v Kobylisích tvrdí, že jsem změnil svůj názor na tento její projekt. Dovoluji si proto své slovo věnovat prohlášení, které jsem vydal spolu s architektem Ondřejem Tučkem k nepřesným tvrzením v tiskové zprávě společnosti CPI. Pan architekt Tuček byl spolu se mnou také přítomný na jednáních s touto společností.
 • Slovo starosty

  26.06.2017
  Vážení spoluobčané, byl jsem na Facebooku kritizovaný pro mnoho věcí. Jednou z nich byl přístup Prahy 8 k developerům. Dovolím si proto popsat, jak probíhá povolování stavby. ÚMČ Prahy 8 má dvě části: samosprávu a úředníky státní správy. Ty nesmíme ovlivňovat. Porušovali bychom tím totiž zákon. Když je povolena jakákoliv stavba, není to tak Petrus, ani rada a zastupitelstvo MČ, kdo ji povolil. Jsou to úředníci státní správy, kteří posuzují všechny zákonné předpoklady pro to, zda stavba může vzniknout.
 • Slovo starosty

  22.05.2017
  Vážení spoluobčané, naše městská část se dlouhodobě snaží v rámci svých omezených zákonných pravomocí bojovat proti stavebním záměrům, které by po své realizaci mohly zhoršit kvalitu života místních obyvatel a poškodit životní prostředí. RMČ Prahy 8 se proto na svém zasedání 9. května 2017 na základě mého návrhu rozhodla v rámci stavebního řízení vydat negativní stanovisko k plánované stavbě rychlého občerstvení ve Střelničné ulici.
 • Slovo starosty

  25.04.2017
  Vážení spoluobčané, nedávno došlo k ostré výměně názorů mezi naší městskou částí a MČ Praha 7 ohledně nových schodů k přívozu v Karlíně. Ty postavili radní Prahy 7 bez jakékoliv konzultace s Prahou 8. Zásadní však je, že byly vybudovány bez souhlasu majitele pozemku a bez stavebního povolení. Jedná se tak o nelegální stavbu. Problém nastal, když jsem upozornil, že politici by měli dodržovat zákony jako všichni ostatní obyvatelé naší republiky. Vedení Prahy 7 pak začalo tvrdit, že jsme dva roky nic nedělali pro zlepšení spojení mezi Holešovicemi a Karlínem. To však není pravda.
 • Slovo starosty

  27.03.2017
  Vážení spoluobčané, mnoho z vás už určitě ví, že od 1. března začalo opětovné vydávání Sousedských permanentek, které dávají místním občanům možnost bezplatného vstupu do venkovních expozic Botanické zahrady. Naše městská část dlouhodobě bojuje za jejich zachování, protože alespoň trochu kompenzují obyvatelům Bohnic a Troje oplocení místního lesoparku, které uskutečnila Botanická zahrada v roce 2011. Místní obyvatelé ho tak už nemají možnost využívat pro své volnočasové aktivity.
 • Slovo starosty

  21.02.2017
  Vážení spoluobčané, jednou z priorit naší městské části je péče o naše starší spoluobčany. Ti totiž tvoří významnou část našich obyvatel a určitě si od nás zaslouží pomoc za jejich celoživotní zásluhy za rozvoj naší společnosti. Dobrou práci v této oblasti dlouhodobě odvádí Obvodní ústav sociálně-zdravotnických služeb, který městská část Praha 8 zřídila jako svoji samostatnou příspěvkovou organizaci. Uvědomujeme si však, že vždy je co zlepšovat. Podíleli jsme se proto na přípravě dvou nových zajímavých akcí pro seniory.
 • Slovo starosty

  23.01.2017
  Vážení spoluobčané, naše městská část se dlouhodobě snaží o zajištění propojení Karlína s Holešovicemi přes Štvanici. Měli jsme proto připravený projekt lávky mezi Karlínem a Štvanicí, který by šel rychle realizovat. Nakonec jsme se však rozhodli akceptovat návrh Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy a městské části Prahy 7, aby mezi Karlínem a Holešovicemi byla vybudována jen jedna lávka. Její nespornou výhodou totiž je, že zajistí pro chodce přímé spojení těchto dvou dynamicky se rozvíjejících čtvrtí našeho hlavního města a zlepší i jejich přístup na ostrov Štvanice.
 • Slovo starosty

  02.01.2017
  Vážení spoluobčané, v poslední době se v médiích opět často mluví o nedokončeném projektu výstavby administrativně-obchodního komplexu a nového sídla radnice naší městské části u metra Palmovka, který měl název Centrum Palmovka. Vyjadřují se k němu představitele současného vedení Magistrátu hl. m. Prahy a městské části Prahy 8 a i opoziční politici. Média však často nemají dostatek prostoru, aby mohla dostatečně dopodrobna vysvětlit situaci panující kolem Centra Palmovka. Někde se v nich tak objevují zkratkovité a zjednodušující informace. Dovolil bych si vás proto upozornit na existenci internetových stránek www.centrumpalmovka.eu.
 • Slovo starosty

  05.12.2016
  Vážení spoluobčané, mnoho z vás se už určitě těší na Vánoce. Jejich neopakovatelná atmosféra umožňuje, abychom si alespoň na pár dní odpočinuli od každodenního stresu a shonu. Je bohužel smutnou skutečností, že v mnoha rodinách se vzdálenější příbuzní setkávají skoro jen o Vánocích. Často to není způsobeno tím, že by se rádi neviděli, ale jejich nabitý pracovní program jim to neumožňuje. Pokud vám mohu něco doporučit, pak bych si dovolil poradit, abyste si nádherný a neopakovatelný předvánoční čas, či dokonce i samotné vánoční svátky příliš nekazili sháněním dárků, které bývá v prosinci bohužel často spojené s dlouhým stáním ve frontách v přeplněných obchodech.
 • Slovo starosty

  31.10.2016
  Vážení spoluobčané, naší městské části se daří dlouhodobě úspěšně spolupracovat s městskou policií. Byl jsem tak velmi nemile překvapen, když byl odvolán ředitel městské policie na Praze 8 Jaroslav Kašpárek. Vykonával totiž svoji pracovní pozici s velkým nasazením a obětavostí. V září letošního roku byl proto mezi příslušníky Městské policie hl. m. Prahy, Policie České republiky a Hasičského záchranného sboru ČR, kteří byli naší městskou částí oceněni za svůj ukázkový výkon služby na území Prahy 8.
 • Slovo starosty

  06.10.2016
  Vážení spoluobčané, naše městská část nesouhlasí s výstavbou projektu Bytovým dům Troja Horizons. Stavbu odmítáme dlouhodobě, zastupitelstvo k ní vydalo negativní stanovisko už v roce 2009. Současná RMČ Praha 8 potvrdila nesouhlas s tímto projektem svými rozhodnutími ze dnů 22.04.2015 a 14.09.2016. Jeho realizací by totiž došlo k zahuštění místní zástavby, a navíc má vyrůst na místě současných zelených ploch.
 • Slovo starosty

  05.09.2016
  Vážení spoluobčané, v poslední době byl v médiích často zmiňován projekt s názvem Naučné a poznávací aktivity Troja. Ten jsme projednávali na Komisi pro územní rozvoj a památkovou péči. Napříč politickým spektrem jsme se shodli, že odmítáme výstavbu tohoto projektu. Uvědomili jsme si totiž jeho negativní stránky, kdy by například došlo k velkému kácení stromů, a byla by tak narušena celistvost místních zelených ploch.
 • Slovo starosty

  01.08.2016
  Vážení spoluobčané, v poslední době se hodně lidí ptá, proč jsou v některých oblastech rezidenti zvýhodnění oproti nerezidentům, když například získají výrazně levněji parkovací oprávnění pro zóny placeného stání. Odpověď je poměrně jednoduchá. Zastupitelstvo Prahy 8 je totiž tvořeno na základě hlasů lidí, kteří mají v naší městské části trvalé bydliště. Je proto jeho povinností hájit především jejich zájmy. Rezidenti navíc přinášejí finanční prostředky do našeho rozpočtu.
 • Slovo starosty

  04.07.2016
  Vážení spoluobčané, začalo léto, které bezpochyby patří mezi nejoblíbenější období roku. V jeho průběhu si chce skoro každý z nás alespoň trochu odpočinout od pracovních povinností a stresu. Naše děti a mládež si ho zase chtějí užít se svými kamarády a zapomenout na chvíli na stres, který je spojený s plněním studijních povinností. Osobně hlavně doufám, že nebude příliš deštivé počasí, abychom co nejméně svého času museli prožít mezi čtyřmi stěnami.
 • Slovo starosty

  06.06.2016
  Vážení spoluobčané, v červnu proběhne v naší městské části několik zajímavých akcí. Dovolte mi, abych vás na některé z nich pozval. Do 22. června probíhají dvě výstavy věnující se historii židovské menšiny v našem státě. Výstavu Synagogy 19. století v českých zemích lze navštívit v Libeňském zámku a v nedalekém tzv. Bílém domě se koná výstava Historie Židů v Čechách a na Moravě. Další zajímavou kulturní akcí je Noc kostelů, která proběhne 10. června.
12