Základní škola, Praha 8, Libčická 10

Adresa: Libčická 10 / čp. 658, 181 00  Praha 8 - Čimice
Ředitelka: Mgr. Štěpánka Sýkorová, tel. ústř. + linka 21, e-mail: reditelka@zslibcicka.cz
Statutární zástupce: Mgr. Robert Toman, tel. ústř. + linka 23, e-mail: zastupce@zslibcicka.cz
Hospodářka školy: Bc. Lucie Faflíková, tel. ústř.: 233 551 798, tel.: 233 550 664, e-mail: lucie.faflikova@zslibcicka.cz
Telefonní ústředna: tel. ústř.: 233 551 798
E-mail: e-mail: reditelka@zslibcicka.cz
ID schránka: v67i2bp
Školní družina – vedoucí vychovatelka: Renáta Horáková, tel. ústř. + linka 33, tel.: 721 518 880
Výchovný poradce: Mgr. Robert Toman
Školní psycholog: PhDr. Mgr. Richard Braun
Školní metodička prevence: Mgr. Šárka Menclová
Školní logopedka:
Mgr. Eliška Zelinková
Ekonomka: Ing. Petra Kopáčová, ústř. + linka 25, tel.:
Vedoucí školní jídelny: Markéta Větrovcová, tel.: 233 559 254, e-mail: skolnijidelna@zslibcicka.cz
Webová prezentace: www.zslibcicka.cz


Školní vzdělávací program základní školy, profilace školy a nabídka mimoškolních aktivit

Zaměření školy: všeobecné

Základní škola, Praha 8, Libčická 10

Vyučování probíhá podle školního vzdělávacího programu „Společně za lepší školu“. Cílem školy je vytvářet příznivé klima, výchova žáků v duchu zdravého životního stylu a prevence sociálněpatologických jevů.

Výuka jazyků: od 1. ročníku výuka anglického jazyka, od 8. ročníku druhý cizí jazyk: španělský jazyk nebo německý jazyk.

Volitelné předměty: cvičení z anglického jazyka, cvičení z českého jazyka, cvičení z matematiky, volitelná výtvarná výchova, sportovní hry.

Nepovinné předměty: pohybové hry pro první třídy.

Péče o děti se SPU: integrace do běžných tříd – individuální program, speciální pedagog pro 1. a 2. stupeň, kompletní školní poradenské pracoviště (školní psycholog, školní speciální pedagog, školní etoped), výchovný poradce pro volbu povolání.

Logopedická péče: screening v prvních třídách, nápravy v budově školy.

Kroužky na škole:

Každým rokem se kroužky mění podle zájmu žáků. V nabídce jsou např.:

 • školní klub: aerobik, keramika, PEER, hra na kytaru, šachy, filmový, dekorativní, AJ, NJ, …
 • školní družina: výtvarný, fotbal, keramika, taneční, ruční práce, počítače, míčové hry, aerobik, rytmika, …
 • zájmové aktivity na škole: AJ, TAEKWON-DO, volejbal.

Další informace o škole:
 • škola v klidném prostředí, obklopená zelení,
 • třídy s nižším počtem žáků,
 • tvůrčí a podnětné prostředí pro rozvoj osobnosti žáků,
 • škola pořádá dle svých možností a zájmu rodičů ŠvP, víkendové výjezdy pro žákovskou samosprávu a žáky 6. ročníků za vedení školního psychologa,
 • poznávací zájezdy do ciziny,
 • plavecký výcvik ve 3. ročníku, LVVZ v 7. ročníku,
 • projekt „Zdravé zuby“ na 1. stupni,
 • činnost školního psychologa – screening, sociometrie, profiorientace,
 • peer programy,
 • od 01.09.2009 činnost školního speciálního pedagoga – etopeda: rizikové chování, vztahy ve třídě,
 • činnost metodického střediska o. s. Audendo pro sociálněpatologické jevy s celorepublikovou působností,
 • funkční žákovská samospráva, školní časopis,
 • relaxační přestávky - pobyt v přírodě,
 • pitný režim, mléčné přesnídávky, občerstvení, „Ovoce do škol“
 • výběr ze dvou jídel ve školní jídelně,
 • projektové dny „Čimický podzim“, „Čimické jaro“,
 • dny otevřených dveří,
 • péče o nastupující žáky (přípravné kurzy pro předškoláky) a jejich rodiče,
 • pravidelné psychologické testování v 2., 6. a 9. ročnících,
 • zprávy školního psychologa pro rodičeMohlo by vás také zajímat
Aktualizováno: 15.09.2023
Vytisknout