Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3

Adresa: Žernosecká 3 / čp. 1597, 182 00  Praha 8 - Kobylisy
Ředitelka: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D., tel.:286 010 825, tel.: 777 774 618; e-mail: reditelka@zernosecka.cz
Zástupce ředitelky (statutární, 2. stupeň): Mgr. Daniel Kubát, tel.: 286 010 824, tel.: 734 612 977, e-mail: kubat.daniel@zernosecka.cz
Zástupkyně ředitelky (1. stupeň): Ing. Jana Cogan, tel.: 286 010 821, tel.: 734 612 976, e-mail: cogan.jana@zernosecka.cz
Hospodářka školy: Miroslava Levová, ústř. tel.: 286 582 568, tel.: 286 010 833, tel.: 736 791 314
Telefon: ústř. tel.: 286 582 568
E-mail: e-mail: levova.miroslava@zernosecka.cz
ID schránka: seyn4mk 
Školní družina – vedoucí vychovatelka: Darina Jindrová, tel.: 286 010 858, tel.: 775 188 161
Školní klub – vedoucí:
Mgr. Klára Zuzáková, tel.: 286 010 828, tel.: 737 821 547
Školní metodik prevence:MgA. et Mgr. Eleni Karakeva tel.: 286 010 860, 734 120 250; e-mail: karakeva.eleni@zernosecka.cz
Školní psycholog:MgA. et Mgr. Eleni Karakeva tel.: 286 010 860, 734 120 250; e-mail: karakeva.eleni@zernosecka.cz
Výchovný poradce: Mgr. Jitka Follprechtová, e-mail: follprechtova.jitka@zernosecka.cz 
Ekonomka: Ing. Petra Klempířová, tel.: 286 010 821, tel.: 739 073 668
Vedoucí školní jídelny: Bc. Radka Boháčovátel.: 286 880 132, 734 723 878, 286 010 830; e-mail: sj@zernosecka.cz
Webová prezentace: www.zernosecka.cz

 

Školní vzdělávací program základní školy, profilace školy a nabídka mimoškolních aktivit

Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3Naše škola s téměř 50 letou historií se nachází v příjemné, zelení obklopené lokalitě v blízkosti Ďáblického háje na severním okraji Prahy. Škola má kapacitu 730 žáků a je zaměřena především na rozšířenou výuku anglického a německého jazyka. Anglický jazyk se ve škole vyučuje od 1. třídy a u skupin s rozšířenou výukou jazyků se od 6. ročníku doplňuje další cizí jazyk. V 8. ročníku v nejazykových třídách škola nabízí další cizí jazyk a to němčinu a ruštinu. V rámci Školního klubu se podle zájmu otevírají kroužky s výukou či prohlubování znalostí cizích jazyků.

Vzdělávání na naší škole probíhá podle školního vzdělávacího programu „Škola pro život“. Snažíme se, aby atmosféra ve škole byla přívětivá ke všem žákům i učitelům. Žáci se vzdělávají ve dvou školních budovách, jejichž součástí jsou dvě moderní tělocvičny a sportovní areál s hřištěm na tenis, basketbal a volejbal s umělým povrchem. K vybavení školy patří odborné pracovny, počítačové učebny, žákovská knihovna s čítárnou, studovnou a hernou, školní dílny, keramická dílna, cvičná kuchyňka atd. Škola prochází modernizací, jak ve stavební části, tak ve vnitřním vybavení a postupně se přibližujeme evropským standardům.

Téměř všechny třídy vyjíždějí na školu v přírodě. Pro zájemce z jazykových tříd se pořádají zájezdy do Anglie a Německa. Žáci sedmých ročníků mohou absolvovat lyžařský kurz, a to jak v tuzemsku, tak v zahraničí.

Žáci školy se zúčastňují řady soutěží a zejména ve sportovních disciplínách dosahují velmi dobrých výsledků.

Školní družina je kapacitně omezena (270 míst) a je k dispozici žákům prvních až čtvrtých ročníků, a to od 6.30 do 17.00 hodin.

Na škole pracuje Školní klub, který nabízí mnoho zájmových kroužků, zejména sportovních, jazykových, hudebních, výtvarných, keramických, počítačových a uměleckých. Každoročně škola pořádá již tradiční akce – Vánoční koncert, Školní akademie, Noc s Andersenem, Pálení čarodějnic, Žernoseckou pouť, Vánoční a Velikonoční trhy. V rámci doplňkové činnosti poskytujeme zájmovým organizacím dětí a mládeže prostory a vybavení pro jejich činnost. Mimo školní vyučování jsou plně využity obě tělocvičny.

Školní jídelna nabízí dětem denně tři druhy jídel, výjimkou jsou měsíce listopad až duben, kdy jsou nabízeny dva druhy jídel. Obědy je možné objednávat přes internet až dva týdny předem. Zapojili jsme se do školních projektů Ovoce do škol a Mléko do škol. Aktivně spolupracujeme s obecně prospěšnou společností WOMEN FOR WOMEN, která poskytuje obědy zdarma samoživitelům našich žáků.

Stomatologická péče je zajišťována spoluprací s MUDr. Helenou Babkovou, která má v objektu školy zubní ordinaci.

Na jaře 2018 byl při škole založen Nadační fond Žernosecká Sovička. Účelem nadačního fondu je podpora a rozvoj vzdělávání, zmírňování následků sociálních rozdílů mezi žáky, podpora zdravotně postižených osob nebo osob v tíživé životní situaci a dále pak pořádání kulturních, sportovních, společenských akcí a s tím související aktivity.

Naši žáci se každoročně zapojují do celé řady projektů a nejrůznější tématikou a posláním. O projektech a aktivitách školy se dozvíte na stránkách školy. Vedeme naše žáky, aby nebyli lhostejní k životnímu prostředí. Pravidelně se zúčastňujeme soutěží s environmentální tématikou.

Pravidelně vydáváme školní časopis „Žernoseky“. Díky tomuto časopisu efektivně dochází k předání důležitých informací o dění na naší škole.

Bližší informace naleznete na webových stránkách školy
www.zernosecka.cz

Fotogalerie
V roce 2009 bylo realizováno zateplení školyZákladní škola, Praha 8, Žernosecká 3 (po zateplení)

Budova školy před zateplenímZákladní škola, Praha 8, Žernosecká 3 (před zateplením) Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 (před zateplením)Mohlo by vás také zajímat
Aktualizováno: 26.09.2023
Vytisknout