Základní škola a mateřská škola, Praha 8, Dolákova 1

Adresa: Dolákova 1 / čp. 555, 181 00  Praha 8 – Bohnice
Ředitelka: Mgr. Věra Jakešová, tel.: 233 551 651,  e-mail: vera.jakesova@dolakova.cz
Statutární zástupce: MgA. Jakub Glaser, e-mail: jakub.glaser@dolakova.cz
Hospodářka školy: Bc. Renata Bačkovská, ústř. tel. / fax: 233 554 720, e-mail: renata.backovska@dolakova.cz
Telefon/fax: ústř. tel. / fax: 233 554 720
E-mail: e-mail: info@dolakova.cz
ID schránka: xep27pq 
Školní družina – vedoucí vychovatelka: Lucie Bačkovská, tel. 732 882 248
Výchovná poradkyně: Mgr. Dana Pilařová, e-mail: dana.pilarova@dolakova.cz
Školní metodik prevence: Lukáš Rosůlek
Ekonomka: Věra Švarcová, e-mail: ekonomka@dolakova.cz
Druhé místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb MŠ:
Dolákova 3 / čp. 598, 181 00 Praha 8 – Bohnice
Zástupkyně ředitelky pro předškolní vzdělávání: Jitka Friedlová, tel.: 233 552 578,  e-mail: ms.dolakova@dolakova.cz
Školní jídelna, odloučené pracoviště: Andrea Hulešová, tel.: 283 850 496,  e-mail: andrea.hulesova@dolakova.cz
Vedoucí školní jídelny: Emilie Bláhová, tel./fax: 233 554 766,  e-mail: jidelna@dolakova.cz
Webová prezentace: www.dolakova.cz


Školní vzdělávací program mateřské školy a její aktivity

Mateřská škola je součástí Základní školy Dolákova 1 a sídlí v samostatné budově, která je obklopena rozlehlou zahradou poskytující optimální podmínky pro pohyb dětí na čerstvém vzduchu. Mateřská škola má vlastní školní vzdělávací program (dále jen ŠVP) s názvem ,,Jsme na jedné lodi“. Součástí ŠVP je "Program environmentální výchovy" a logopedická prevence.

Prostředkem vzdělávání v naší mateřské škole jsou esteticko výchovné disciplíny, které patří mezi základní a přirozené činnosti dítěte předškolního věku. Prostřednictvím hudebních, výtvarných, dramatických a pohybových činností se dítě nenásilnou formou seznamuje se všemi oblastmi předškolního vzdělávání.

Cílem naší práce s dětmi je zdravá, veselá školka, respektující osobnost a individuální potřeby dítěte, do které se děti těší a naučí se v ní základům všeho, co budou potřebovat pro život. Školka, která se stane místem příjemných prožitků, her, kamarádství a pohody.

Profilující aktivity dětí:
 • ekologické aktivity - spolupráce se sdružením TEREZA, jsme zapojeni do MEZINÁRODNÍHO PROJEKTU o získání titulu EKOŠKOLA
 • společné akce rodičů i dětí v MŠ
 • spolupráce s Duhovým tandemem - projekt na podporu mezigeneračního sbližování (akce s babičkami a dědy)
 • rozvíjení výchovy ke zdravému životnímu stylu
 • esteticko výchovné disciplíny jako prostředek vzdělávání
 • spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou
 • návštěvy divadel
 • divadelní představení ve školce
 • návštěvy dopravního hřiště
Akce hrazené rodiči:
 • předplavecký výcvik
 • výuka hry na flétnu
 • kroužek hudebně-pohybové výchovy
 • keramický kroužek
 • škola v příroděMohlo by vás také zajímat


Aktualizováno: 20.08.2019
Vytisknout