Základní škola a mateřská škola Ústavní, Praha 8, Hlivická 1

Adresa:Hlivická 1/400, 181 00  Praha 8 – Bohnice
Ředitelka:Mgr. Renata Sedláčková, tel.: 233 550 282, 720 989 958, e-mail: reditelka@zs-ustavni.cz
Statutární zástupkyně pro 2. stupeň:Mgr. Marie Gebauerová, tel.: 233 550 282,   mobilní tel.: 602 181 433, e-mail: zastupkyne@zs-ustavni.czgebauerova@zs-ustavni.cz
Zástupce ředitele pro 1. stupeň:Mgr. Michaela Robková, tel.: 233 550 282,  e-mail: zastupkyne@zs-ustavni.cz,
Hospodářky školy:Jaroslava, Hrubá, Šárka Fischerová, tel.: 233 550 282, linka 24, 25, e-mail: hospodarka@zs-ustavni.cz
E-mail:skola@zs-ustavni.cz
ID schránka: q9njv8f 
Školní družina – vedoucí vychovatelka:Lenka Lišková, ústř. tel.: 233 550 282,  mobilní tel.: 721 435 976
Výchovná poradkyně:Mgr. Michaela Horáková Břízová, tel. ústř.: 233 550 282, 724 824 384, e-mail: brizova@zs-ustavni.cz
Školní psycholožka: Mgr. Ilona Blažková, tel.: 233 550 282, e-mail: blazkova@zs-ustavni.cz
Metodička primární prevence pro 1. stupeň ZŠ:Mgr. Melanie Nováková, tel.: 233 550 282, linka 26, e-mail: novakova@zs-ustavni.cz
Metodička primární prevence pro 2. stupeň ZŠ:Mgr. Iveta Pejšková, tel.: 233 550 282, linka 34, e-mail: pejskova@zs-ustavni.cz
Kariérní poradkyně:
Mgr. Jana Kolková, tel.: 233 550 282, linka 37, e-mail: kolkova@zs-ustavni.cz
Ekonomka:
Ing. Petra Kopáčová, tel.: 603 221 426, e-mail: petra@copymail.cz
Druhé místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb – ZŠ:
Na Bendovce 20/186, 181 00  Praha 8 - Bohnice,  tel.: 233 552 610
Třetí místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb – MŠ:
Ústavní 16/414, 181 00 Praha 8 – Bohnice, tel.: 233 550 524, tel.: 732 734 474, e-mail: info@msustavni.cz 
Zástupkyně ředitele pro předškolní vzdělávání:
Renáta Glabazňová, tel.: 233 550 524, tel.: 732 734 474, e-mail: ms@zs-ustavni.cz 
Školní jídelna MŠ:
Kateřina Popova, tel.: 233 550 524, e-mail: jidelna@msustavni.cz
Vedoucí školní jídelny ZŠ a Gymnázia, Praha 8, Ústavní 400:
Dagmar Komárová, tel.: 233 556 894,  e-mail: skolni.jidelna@zs-ustavni.cz
Webová prezentace:www.zs-ustavni.czwww.msustavni.cz
Veřejné zakázky


Školní vzdělávací program základní školy, profilace školy a nabídka mimoškolních aktivit 

Základní škola a mateřská škola Ústavní, Praha 8, Hlivická 1

Základní škola Ústavní byla otevřena roku 1974 jako první v tehdy nové bohnické zástavbě. Vzhledem ke své poloze na rozhraní staré a nové zástavby navazovala na tradice původní bohnické školy „Na náměstí“ (založena roku 1939), později v ulici „Na Bendovce“ (postavena roku 1920). Tato stará škola (nově zrekonstruovaná) je součástí Základní školy Ústavní dodnes a od školního roku 2023/2024 se zde budou učit naši prvňáčci.

Od 01.07.2001 je součástí základní školy také mateřská škola, která sídlí na adrese Ústavní 16/414. 

Hlavním cílem odborného působení pedagogického sboru i všech ostatních zaměstnanců i externích spolupracovníků jsou dobré partnerské vztahy se žáky, vysoký standart v poskytování vzdělávání a efektivní spolupráce s rodičovskou a ostatní veřejností v zájmu dobré přípravy žáků na další studium i praktický život.

Škola mívá celkem pravidelně ve školním roce cca 24 tříd ZŠ a trvale 4 třídy MŠ. Disponujeme dobře vybavenými hernami MŠ, ŠD, pracovnami fyziky, chemie, jazyků, zeměpisu, přírodopisu, dějepisu, hudební a výtvarné výchovy, učebnami ICT, cvičnou kuchyňkou, kovo-dřevo dílnou, dvěma tělocvičnami a velkým sportovním areálem, který je také přístupný široké veřejnosti.

V přízemí školy jsou vybudovány barevné a útulné třídy speciálně pro žáky prvního stupně s chráněným hřištěm, vybaveným díky zřizovateli – MČ Praha 8 – certifikovanými herními prvky.

Od školního roku 2023/2024 je žákům k dispozici školní klub, v rámci kterého nabízíme tyto kroužky:

zábavná logika a informatika, matematika před přijímačkami, čeština před přijímačkami, čeština – procvičování (pomalu k přijímačkám), atletika, fotbal, arteterapie, taneční kroužek.

Školní družina se věnuje dětem prvních až čtvrtých ročníků, snaží se děti zapojit do různých kulturních, společenských a sportovních aktivit.

Škola pracuje podle vlastního vzdělávacího programu „Naše škola.“ 

Posílili jsme výuku informačních technologií v rámci hodin informatiky a mediální tvorby. Od prvního ročníku je povinná výuka anglického jazyka, od sedmého ročníku vyučujeme druhý cizí jazyk – škola nabízí německý jazyk, francouzský jazyk a španělský jazyk v rozsahu dvou hodin týdně.

V rámci projektu Environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) se zúčastňujeme Projektu GLOBE, Projektu EKOŠKOLA, Projektu RECYKLOHRANÍ a celorepublikové akce „Ukliďme Česko.“

Žáci školy se úspěšně zúčastňují řady soutěží, vědomostních olympiád, sportovních turnajů, mají možnost složit Mezinárodní jazykové zkoušky z anglického jazyka – First for Schoool na různých úrovních.

Děti vyjíždějí do škol v přírodě, na školní výlety, lyžařské a běžecké kurzy, zúčastňují se adaptačních pobytů. Ve třetím ročníku v rámci tělesné výchovy nabízíme plavecký výcvik. Podle zájmu dětí pořádáme i poznávací pobyty – Anglie, Polsko popř. jiné.

Škola v rámci možností nabízí pronájmy učeben, tělocvičen a venkovního sportovního areálu. 

Základní škola a mateřská škola Ústavní, Praha 8, Hlivická 1 Základní škola a mateřská škola Ústavní, Praha 8, Hlivická 1 Základní škola a mateřská škola Ústavní, Praha 8, Hlivická 1 Základní škola a mateřská škola Ústavní, Praha 8, Hlivická 1 Základní škola a mateřská škola Ústavní, Praha 8, Hlivická 1
Mohlo by vás také zajímat
Aktualizováno: 02.05.2024
Vytisknout