Základní škola a mateřská škola Ústavní, Praha 8, Hlivická 1

Adresa: Hlivická 1 / čp. 400, 181 00  Praha 8 – Bohnice
Ředitel: Mgr. Renata Sedláčková, tel./fax: 233 550 284,  e-mail: reditel@zs-ustavni.cz
Statutární zástupkyně pro 2. stupeň: Mgr. Marie Gebauerová, tel./ fax: 233 550 282,   mobilní tel.: 602 181 433, e-mail: zastupkyne@zs-ustavni.cz
Zástupce ředitele: Mgr. Richard Hubert, tel./fax: 233 550 282,  mobilní tel.: 777 010 654 e-mail: hubert@zs-ustavni.cz
Hospodářky školy: Jaroslava, Hrubá, Šárka Fischerová, ústř. tel.: 233 550 282, l. 24, 25
Telefon / fax: ústř. tel./fax: 233 550 282
E-mail: skola@zs-ustavni.cz
ID schránka: q9njv8f 
Školní družina – vedoucí vychovatelka: Lenka Lišková, ústř. tel.: 233 550 282,  mobilní tel.: 721 435 976
Výchovná poradkyně: Mgr. Ellen Kalaidzidu, tel. ústř.: 233 550 282,  775 992 573, e-mail: kalaidzidu@zs-ustavni.cz
Školní psycholožka: Mgr. Eva Chybíková, e-mail: chybikova@zs-ustavni.cz (přítomna ve středu a ve čtvrtek) 
Metodička primární prevence pro 1. stupeň ZŠ: Mgr. Melanie Nováková, tel.: 233 550 282, l. 26, e-mail: novakova@zs-ustavni.cz
Metodička primární prevence pro 2. stupeň ZŠ:Mgr. Pavla Hanzlovičová, tel.: 233 550 282, l. 28, e-mail: hanzlovicova@zs-ustavni.cz  
Ekonomka:
Ing. Petra Kopáčová
Druhé místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služebZŠ:
Na Bendovce 20 / čp. 186, 181 00  Praha 8 - Bohnice,  tel.: 233 552 610
Třetí místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb – MŠ:
Ústavní 16 / čp. 414, 181 00 Praha 8 – Bohnice, e-mail: info@msustavni.cz  
Zástupkyně ředitele pro předškolní vzdělávání:
Renáta Glabazňová, tel./fax: 233 550 524,  e-mail: zastupkyne@msustavni.cz  
Školní jídelna MŠ:
Františka Houšková, tel./fax: 233 550 524,  e-mail: jidelna@msustavni.cz
Vedoucí školní jídelny ZŠ a Gymnázia, Praha 8, Ústavní 400:
Dagmar Komárová, tel./zázn./fax: 233 556 894,  e-mail: skolni.jidelna@zs-ustavni.cz
Webová prezentace: www.zs-ustavni.cz, www.msustavni.cz
Veřejné zakázky


Školní vzdělávací program základní školy, profilace školy a nabídka mimoškolních aktivit
 


Základní škola a mateřská škola Ústavní, Praha 8, Hlivická 1Základní škola Ústavní byla otevřena roku 1974 jako první v tehdy nové bohnické zástavbě. Vzhledem ke své poloze na rozhraní staré a nové zástavby navazuje na tradice původní bohnické školy „Na náměstí“ (založena roku 1839), později v ulici „Na Bendovce“ (postavena r. 1920). Tato stará škola (ovšem pěkně zrekonstruovaná) je součástí Základní školy Ústavní dodnes a učí se zde někteří naši mladší žáci.

Základní škola od 01.07.2001 vykonává také činnost mateřské školy na adrese Ústavní 16/ čp. 414.

Hlavním cílem odborného působení pedagogického sboru i všech ostatních zaměstnanců a externích spolupracovníků jsou dobré partnerské vztahy se žáky, vysoký standard v poskytování vzdělávání a efektivní spolupráce s rodičovskou a ostatní veřejností v zájmu dobré přípravy žáků na další studium i praktický život.

Škola mívá celkem pravidelně ve školním roce cca 24 tříd ZŠ a trvale 4 třídy MŠ. Disponuje dobře vybavenými hernami MŠ, ŠD, pracovnami fyziky, chemie, jazyků, hudební a výtvarné výchovy, počítačů, univerzální posluchárnou, velkým sportovním areálem. Ve škole jsou vybudovány barevné a útulné třídy speciálně pro žáky 1. ročníků s chráněným hřištěm, vybaveným díky zřizovateli – MČ P8 – certifikovanými herními prvky.

Školní družina se věnuje dětem 1.–4. ročníků, je zaměřena na řadu zájmových aktivit od výtvarných po sportovní (včetně plavání). Součástí školy je i stálá galerie výtvarného umění a kompletně vybavená keramická dílna. Škola pracuje podle vlastního vzdělávacího programu „Naše škola“. Přidalo se na 2. stupni více hodin ekologii a informatice, na 1. stupni je to program hodně podobný letitému programu Obecná škola, který běžel v naší škole jako jediné v Praze 8 od roku 1994.

Výuka angličtiny je povinná od 3. ročníku. Od 7. ročníku vyučujeme druhý cizí jazyk – škola nabízí němčinu a francouzštinu. Již několik let máme velmi dobrou spolupráci s Britskou radou, jednou týdně dochází kvalifikovaní učitelé z British Council a žáci mají možnost složit mezinárodní jazykové zkoušky různých úrovní.

Žáci školy se úspěšně zúčastňují řady soutěží, olympiád a turnajů (např. sportovní turnaje „Poprask“ – Pohár pražských škol, „Mládí a vědění“ – multimediální projekty škol ČR atd.). Děti pravidelně vyjíždějí do škol v přírodě a na jazykové poznávací pobyty do rodin v Anglii.

Základní škola a mateřská škola Ústavní, Praha 8, Hlivická 1 Základní škola a mateřská škola Ústavní, Praha 8, Hlivická 1 Základní škola a mateřská škola Ústavní, Praha 8, Hlivická 1 Základní škola a mateřská škola Ústavní, Praha 8, Hlivická 1 Základní škola a mateřská škola Ústavní, Praha 8, Hlivická 1
Mohlo by vás také zajímat
Aktualizováno: 04.05.2022
Vytisknout