Základní škola a mateřská škola Ústavní, Praha 8, Hlivická 1

Adresa: Hlivická 1 / čp. 400, 181 00  Praha 8 – Bohnice
Ředitel: Mgr. Petr Zmek, tel.: 233 550 284,  e-mail: reditel@zs-ustavni.cz
Statutární zástupkyně pro 2. stupeň: Mgr. Marie Gebauerová, tel. ústř.: 233 550 282,  mobilní tel.: 602 181 433, e-mail: zastupkyne@zs-ustavni.cz
Zástupce ředitele: Mgr. Richard Hubert, tel. ústř.: 233 550 282  mobilní tel.: 777 010 654, e-mail: zastupce@zs-ustavni.cz
Hospodářky školy: Jaroslava Hrubá, Šárka Fischerová, ústř. tel./fax: 233 550 282, l. 24, 25
Telefon / fax: ústř. tel./fax: 233 550 282
E-mail: e-mail: skola@zs-ustavni.cz
ID schránka: q9njv8f 
Školní družina – vedoucí vychovatelka: Lenka Lišková, ústř. tel.: 233 550 282, mobilní tel.: 721 435 976
Výchovná poradkyně: Mgr. Ellen Kalaidzidu, tel. ústř.: 233 550 282, l. 28
Školní metodička prevence: Mgr. Melanie Černá, Mgr. Pavla Hanzlovičová
Ekonomka:
Ing. Petra Kopáčová, služ. mob. tel.: 603 221 426
Druhé místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služebZŠ:
Na Bendovce 20 / čp. 186, 181 00  Praha 8 - Bohnice, tel.: 233 552 610
Třetí místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb – MŠ:
Ústavní 16 / čp. 414, 181 00 Praha 8 – Bohnice, e-mail: info@msustavni.cz
Zástupkyně ředitele pro předškolní vzdělávání:

Renáta Glabazňová, tel./fax: 233 550 524 e-mail: zastupkyne@msustavni.cz

Školní jídelna MŠ:
Františka Houšková, tel./fax: 233 550 524,  e-mail: jidelna@msustavni.cz
Hospodářka školní jídelny:Andra Hankoci, tel./zázn./fax: 233 556 894, e-mail: jídelna@zs-ustavni.cz
Vedoucí školní jídelny ZŠ a Gymnázia, Praha 8, Ústavní 400:
Dagmar Komárová, tel./zázn./fax: 233 556 894,  e-mail: skolni.jidelna@zs-ustavni.cz
Webová prezentace: www.zs-ustavni.cz, www.msustavni.cz
Veřejné zakázky


Školní vzdělávací program mateřské školy a její aktivity


Základní škola a mateřská škola Ústavní, Praha 8, Hlivická 1Naše mateřská škola je součástí Základní školy Ústavní od roku 2001, sídlí v samostatné budově, je heterogenního typu, děti jsou rozděleny do čtyř tříd vyváženě podle věku i pohlaví s možností sourozenců ve třídě.

Mateřská škola pracuje podle svého školního vzdělávací programu „Hraj si a objevuj svět.“

Motto:  „Pohoda a slunce v duši, to nám náramně vždy sluší. Objevujeme spolu celý svět, všemu budeme brzy rozumět.“

Filozofií mateřské školky je uspokojit základní potřeby dítěte, rozvíjet jeho samostatné myšlení, zdravé sebevědomí a to cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, schopností, zájmu a potřeb, respektovat osobnost a individuální zvláštnosti každého dítěte, nadále rozvíjet péči o děti se specifickými vzdělávacími potřebami, rozšiřovat povědomí o kulturním dědictví našich předků, zakládat a rozvíjet prvky ekologického myšlení a chování.

Aktivity hrazené rodiči a vedené externími lektorkami:

  • výuka angličtiny
  • kroužek keramiky
  • kroužek flétny
  • pohybové hry

 Základní škola a mateřská škola Ústavní, Praha 8, Hlivická 1 Základní škola a mateřská škola Ústavní, Praha 8, Hlivická 1 Základní škola a mateřská škola Ústavní, Praha 8, Hlivická 1
Mohlo by vás také zajímat


Aktualizováno: 16.12.2020
Vytisknout