Ing. arch. Ivo Herman

V útvaru: Odbor územního rozvoje a výstavby / Oddělení plánování a rozvoje
Funkce: pověřen vedením oddělení
E-mail: ivo.herman@praha8.cz
Pracoviště: U Meteoru 6 (Bílý dům)
Místnost: 238 (2. patro)
Telefon: 222 805 324
Vizitka: