Bc. Jana Klimešová

V útvaru: Odbor kancelář tajemníka / Oddělení správní archiv
Funkce: pověřena vedením oddělení
E-mail: jana.klimesova@praha8.cz
Pracoviště: Čimická 61 (NS Draháň)
Místnost: 106 (přízemí)
Telefon: 283 101 230
Vizitka: