Přidělení obecního bytu (pracovníci MŠ a ZŠ MČ Praha 8)

Stručně Úplné znění
Určeno pro pedagogické a nepedagogické pracovníky MŠ a ZŠ zřízených městskou částí Praha 8.

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Úřad městské části Praha 8 –> odbor správy majetku –> oddělení bytů –>

Úřední hodiny odboru

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

  • vyplněná žádost s prohlášením
  • občanský průkaz
  • doporučení statutárního orgánu zaměstnavatele a potvrzení o trvání pracovního poměru
  • kopii smlouvy o nájmu/podnájmu stávajícího bytu, příp. evidenční (výpočtový) list, příp. čestné prohlášení
  • písemný souhlas s poskytnutím některých (citlivých) osobních údajů ke zpracování; totéž platí i u osob, které se s ním budou do přiděleného bytu stěhovat (starší 18 let) 
  • doloží čestné prohlášení, že na jeho majetek či příjmy není podána exekuce a že ohledně jeho majetku není a v posledních 3 letech nebylo vedeno insolvenční řízení
  • originál oddacího listu, případně rozsudek soudu o rozvodu manželství, v právní moci

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formulář Obecní byt – učitelé – žádost o nájem obecního bytu (DOCX, 21 kB) je k dispozici také na oddělení bytů odboru správy majetku Úřadu městské části Praha 8 (viz bod 9).

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Nejsou.
Stručně Úplné znění
Nabídka návodů