Aktuální informace z Úřadu práce ČR - dávky a podpory

Shrnutí aktuálních informací o podporách a dávkách (přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení, Milostivé léto II.).Státní sociální podpora

 
Přídavek na dítě
 
Zjednodušenou žádosti o přídavek na dítě naleznete na https://www.mpsv.cz/web/cz/pridavek-na-dite.
 
 Uvedené zjednodušená žádost o přídavek na dítě má obdobné funkcionality jako zjednodušená žádost o příspěvek na bydlení či zjednodušená žádost o rodičovský příspěvek.
 
Kdo si může požádat o přídavek na dítě prostřednictvím zjednodušené žádosti o přídavek na dítě:
 
O přídavek na dítě si prostřednictvím zjednodušené žádosti o přídavek na dítě může požádat:
 1. osoba starší 18 let nejvýše však osoba do 26 let, která je nezaopatřená, tzn. osoba, která je studentem na střední nebo vysoké škole v České republice, nebo osoba, která se nemůže vzdělávat nebo pracovat (vykonávat výdělečnou činnosti) pro nemoc či úraz, nebo z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.
 2. rodič (zákonný zástupce) dítěte, které je mladší než 18 let.
 
Za rodinu se pro podání zjednodušené žádosti o přídavek na dítě považuje:
 • Dítě (děti), rodiče dítěte (dětí), manžel nebo partner rodiče, vdovec nebo vdova po rodiči a druh nebo družka rodiče. 
 • Pokud jsou rodiče nezaopatřenými dětmi a jsou osamělí, tak také jejich rodiče, pokud spolu trvale žijí a společně hradí náklady na své potřeby.
 • Jsou-li rodiče rozvedeni, je s dítětem do 18 let společně posuzovanou osobou rodič, s nímž dítě (děti) společně žije (žijí). Pokud bylo dítě (děti) svěřeno do společné nebo střídavé péče obou rodičů, posuzuje se s rodičem na základě písemné dohody rodičů, a to jen k prvnímu dni kalendářního čtvrtletí.
 

Rodičovský příspěvek
 
Zjednodušenou žádost o rodičovský příspěvek a volbu výše rodičovského příspěvku naleznete na https://www.mpsv.cz/web/cz/rodicovsky-prispevek1.

Kdo si může požádat o rodičovský příspěvek prostřednictvím zjednodušené žádosti o rodičovský příspěvek:
 
O rodičovský příspěvek si prostřednictvím zjednodušené žádosti o rodičovský příspěvek může požádat rodič, který po celý kalendářní měsíc celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladším v rodině, nebo dvě či více současně narozených dětí (vícerčata), která jsou nejmladšími dětmi v rodině. 
 
Za rodinu se pro podání zjednodušené žádosti o rodičovský příspěvek považuje:
 • Dítě (děti) do 4 let věku, rodiče dítěte (dětí), manžel nebo partner rodiče, vdovec nebo vdova po rodiči a druh nebo družka rodiče. 
 • Pokud jsou rodiče nezaopatřenými dětmi a jsou osamělí, tak také jejich rodiče, pokud spolu trvale žijí a společně hradí náklady na své potřeby.
 • Jsou-li rodiče rozvedeni, je s dítětem do 18 let společně posuzovanou osobou rodič, s nímž dítě (děti) společně žije (žijí). Pokud bylo dítě (děti) svěřeno do společné nebo střídavé péče obou rodičů, posuzuje se s rodičem na základě písemné dohody rodičů.
 
 
Příspěvek na bydlení
 
Zjednodušenou žádost o příspěvek na bydlení naleznete na https://www.mpsv.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni.
 
Kdo si může požádat o příspěvek na bydlení prostřednictvím zjednodušené žádosti o příspěvek na bydlení 

O příspěvek na bydlení si prostřednictvím zjednodušené žádosti o příspěvek na bydlení může žadatel požádat v případě, kdy jeho bydlení odpovídá jedné z těchto situací: 
 1. Byt užívá zcela sám/sama.
 2. Byt užívá se svým manželem nebo manželkou, případně se společnými dětmi.
 3. Byt užívá s jeho druhem nebo družkou, případně se společnými dětmi.
 4. Byt užívá pouze s jeho registrovaným partnerem nebo partnerkou.
 5. Je svobodný, ovdovělý nebo rozvedený osamělý rodič, v bytě žije se svými dětmi, případně ještě s druhem či družkou.
 
 
 
Milostivé léto II.

Od 1. 9. 2022 do 30. 11. 2022 probíhá II. Milostivé léto. Pro tyto účely byla na webu Úřadu práce ČR zveřejněna informace k II. Milostivému létu: https://www.uradprace.cz/web/cz/-/milostive-leto.
 
Základní informace k II. Milostivému létu, které začíná k 01.09.2022:

Milostivé léto je pomoc určená všem, kteří mají soudní exekuce u veřejnoprávních institucí. Nemusíte platit vysoké úroky a penále. Státní firmy a veřejné instituce Vám je odpustí, pokud od 1. 9. do 30. 11. 2022 uhradíte celou zbývající jistinu dluhu (tedy původní dluh bez úroků, penále apod.) a k tomu zaplatíte poplatek 1 815 Kč exekutorovi.

 
Milostivé léto II. ve čtyřech krocích:
 1. Doporučeným dopisem nebo (případně e-mailem nebo osobně) sdělte exekutorovi, že využijete Milostivého léta II. Požádejte u konkrétní exekuce o vyčíslení dlužné jistiny a sdělení čísla účtu, na který peníze poslat. Vzor dopisu najdete na www.milostiveleto.cz
 2. Od 1. 9. do 30. 11. 2022 zaplaťte dlužnou jistinu a částku 1 815 Kč na účet exekutora. Do poznámky uveďte např. „Úhrada jistiny – Milostivé léto, vaše jméno a příjmení“. POZOR – zbývající dlužnou částku musíte uhradit celou, částečná úhrada na odpuštění poplatků nestačí! 
 3. Pro jistotu informujte exekutora o zaplacení vašeho dluhu doporučeným dopisem a kopii si uschovejte. 
 4. Exekutor následně vydá rozhodnutí, kterým potvrdí splacení Vašich dluhů. Tím vám bude prominutá platba za ostatní poplatky a dluh je zaplacený.
 
Více informací najdete na www.milostiveleto.czDostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.Mohlo by vás také zajímat
Zveřejněno: 13.09.2022
Vytisknout