Centrum sociálních služeb Praha

Základní informace
Více naleznete zde www.csspraha.cz.

Centrum sociálních služeb Praha (CSSP) je příspěvkovou organizací hlavního města Prahy, které je jeho zřizovatelem. Tato organizace poskytuje prioritně terénní, ambulantní i pobytové služby široké škále osob v tíživé životní nebo sociální situaci. Rozsah služeb realizovaných CSSP zahrnuje služby především z oblasti sociální, ale jeho nedílnou součástí jsou také některé ze služeb zdravotnických, informačních apod. Zároveň CSSP zaměřuje svou činnost i na sféru odborného vzdělávání a metodickou a koncepční aktivitu v oblasti sociálních služeb na území Prahy.

V současné době je tak CSSP jednou z největších sociálních organizací v hlavním městě Praze a také pevně ukotveným systémem vzájemně provázané a navazující pomoci občanům.

Služby
 • Přechodné ubytování
 • Sociální a právní poradenství
 • Právní poradenství
 • Pomoc v krizových životních situacích
 • Pomoc obětem domácího násilí
 • Pomoc a poradenství v oblasti trestního stíhání a výkonu trestu odnětí svobody
 • Rodinná terapie
 • Programy primární prevence

Pracoviště

 • Sociálně právní poradna Kontakt
 • Resocializační a reintegrační programy
 • Pražské centrum primární prevence
 • Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
 • Terénní programy pro osoby bez přístřeší
 • Krizové centrum RIAPS (psychologická a psychiatrická péče)
 • Intervenční centrum (pomoc obětem domácího násilí)
 • Pražská linka důvěry
 • Triangl - centrum pro rodinu
 • Dětská skupina BONA
 • Azylový dům s ošetřovatelskou službou ADOS
 • Azylový dům Skloněná (pro muže)
 • Azylový dům Michle (pro muže)
 • Azylový dům pro ženy Šromova
 • Azylový dům pro matky s dětmi Jasmínová
 • Azylový dům Šromova
 • Azylový dům pro rodiny s dětmi Horáčkova
 • Loď Hermes – noclehárna

Pražská linka důvěry poskytuje nonstop krizovou pomoc na čísle 222 580 697, e-mailové poradenství na adrese linka.duvery@csspraha.cz a poradenství prostřednictvím chatu na adrese www.chat-pomoc.cz.

Obrátit se na nás mohou lidé všech věkových kategorií, kteří se ocitli v náročné životní situaci, na kterou nechtějí být sami.
Pomoc je poskytována anonymně.
Zveřejněno: 23.04.2019
Vytisknout