Dostavba Nové Palmovky konečně odblokována

Nová Palmovka vizualizaceZastupitelstvo MČ Praha 8 schválilo ve středu 4. dubna 2018 návrh narovnání a dalšího postupu ve věci dostavby budovy Nová Palmovka Tím odblokovalo dlouhodobou a již neudržitelnou patovou situaci, kterou zapříčinilo bývalé vedení radnice.

Současné vedení radnice v komplikovaných jednáních dosáhlo po 2,5 letech jednání vyřešení složitých vlastnických vztahů, a narovnání vztahů se skupinou Metrostav, které ve svém souhrnu umožňují dostavbu budovy, která byla do dnešního dne v důsledku výše uvedených skutečností zcela zablokována. 

„Celý problém tkvěl v nesouladu mezi osobou vlastníka rozestavěné budovy. Vlastníkem rozestavěné budovy je hlavní město Praha a smluvní stranou v pozici objednatele ze smlouvy o výstavbě byla společnost Centrum Palmovka, a.s. Ta nevlastní budovu ani pozemky, ale byla povinna hradit výstavbu, což bylo v rozporu se zákonem,“ uvádí ředitel Centra Palmovka Michal Wágner.

Pozemky, na nichž bude stát Nová Palmovka jsou od počátku ve vlastnictví hlavního města Prahy. „V minulosti ale neproběhly procesní úkony ve věci schvalování nabytí budovy do vlastnictví hlavního města, ani procesní úkony ve věci nabytí pozemků ve prospěch Centra Palmovka, a minimálně od účinnosti nového občanského zákoníku se Budova stala součástí pozemků ve vlastnictví hlavního města a Centrum Palmovka by tak hradila výstavbu budovy, kterou nevlastní, což je neudržitelná situace,“ doplňuje informace Wágner. 
 
Projekt nové radnice byl protlačen v roce 2010, těsně před komunálními volbami, zastupitelstvem osmé městské části většinou jednoho hlasu. V roce 2014 si po vstupu do funkce nechalo nové vedení Prahy 8 provést právní a ekonomický audit projektu. Ten odhalil, mimo jiné, závažné nejasnosti ohledně vlastnictví budovy. „Pokračování ve výstavbě by tak bylo jednáním v rozporu s péčí řádného hospodáře, neboť by byly vynakládány veřejné prostředky, aniž by bylo jasné, kdo je vlastníkem stavby, a to je zcela nepřípustné a odporuje to zákonným požadavkům,“ informuje místostarosta Prahy 8 Radomír Nepil. 

„Bylo zcela nezbytné postavit najisto do budoucna otázku vlastnictví pozemků a budovy a dále otázku platnosti smlouvy o výstavbě. Bez vyřešení těchto otázek se nedalo pokračovat ve výstavbě,“ uvádí místostarosta Nepil. Zástupci MČ ve spolupráci se všemi zainteresovanými skupinami, tedy hl. m. Prahou, Centrum Palmovka a.s., Metrostav Development a.s. a Metrostav Alfa s.r.o. v návaznosti na schválené usnesení zastupitelstva městské části Praha 8 uzavře dohodu o narovnání, která umožní dostavbu budovy přímo ze strany MČ Praha 8. „Jiné řešení je v současné době neprosaditelné a vedlo by k dalším průtahům. Soudní smír schválený obvodním soudem pro Prahu 8 nám ušetřil další dva roky soudních procesů, když právní situace je a byla od samého počátku jednoznačná – budova s pozemky jsou ve vlastnictvím hlavního města, ale svěřeny do správy městské části Praha 8, a tuto skutečnost potvrdilo i hlavní město Praha,“ popisuje výsledek více než dvou let práce Nepil.

„Tímto krokem plníme slib, který jsme dali našim občanům, že prověříme podezřelý projekt, který nám zanechalo bývalé vedení Prahy 8. Vznesená pochybnost o tom, že Centrum Palmovka není vlastníkem budovy, byla potvrzena a tento problém byl tedy do budoucna vyřešen. Pokud by se od počátku postupovalo podle zákona o hlavním městě Praze a pokud by se zohlednil nový občanský zákoník, nemuseli jsme vůbec tyto věci řešit a výstavba mohla být dávno ukončena. Osmička se může těšit na důstojnou budovu radnice,“ dodává Nepil.
 
Nyní budou stanoveny nové termíny dostavby. Nová Palmovka bude sloužit nejen jako radnice MČ Praha 8, ale z poloviny bude sídlem Záchranné zdravotnické služby hl. m. Prahy.


Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.

Zveřejněno: 05.04.2018
Vytisknout