Granty v oblasti kultury a volnočasových nesportovních aktivit dětí a mládeže v roce 2015

UPOZORNĚNÍ
10.04.2015
Vzhledem ke změně zákona o grantech došlo ke dni 08.04.2015 ke změnám v zadání grantového řízení na kulturu a volnočasové nesportovní aktivity dětí a mládeže včetně prodloužení termínu podání žádostí. Omlouváme se tímto za způsobené komplikace všem osobám i organizacím, které se do grantového řízení hlásí.

Aktualizace je provedena v souladu s nabytím účinnosti zákona č. 24/2015 Sb., kterým se mění zákon č.  250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské řízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.