Jednotka sboru dobrovolných hasičů Praha 8

Vznik jednotky

Dne 13. března 2019 zastupitelstvo Prahy 8 na svém 3. zasedání jednomyslně schválilo vznik Jednotky sboru dobrovolných hasičů Prahy 8.
Sbor dobrovolných hasičů bude mít nově zřízenu vlastní výjezdovou jednotku a bude tak nově k dispozici blíže událostem v případě nouze. Tím, že se nově dostává do gesce Prahy 8, bude moci operativněji zasahovat na území Prahy 8 a pomáhat při všech mimořádných situacích. Mnohem lépe také nyní bude zajišťovat prevenci a pomoc všem obyvatelům Prahy 8. V neposlední řadě se dobrovolní hasiči budou moci intenzivněji zapojit do preventivních programů ve školách. Jednotka sboru dobrovolných hasičů městské části Praha 8 je založena zřizovací listinou jako organizační složka městské části Praha 8. Dle zřizovací listiny je organizační složka zřízena s účinností od 1. dubna 2019.
  1. Jednotka byla zřízena usnesením Zastupitelstva městské části Praha 8 jako organizační složka městské části a je zařazena do plošného pokrytí území hl. m. Prahy v kategorii JPO V. Jednotka sboru dobrovolných hasičů kategorie JPO V. Doba výjezdu z místa dislokace do 10 minut.
  2. Jednotka přednostně plní úkoly na území Městské části Praha 8 a to v rámci dlouhodobého plánu činnosti schváleného starostou Městské části Praha 8 nebo na základě jeho dílčích pokynů.
  3. Mimo území Prahy 8 plní úkoly dle požárního poplachového plánu kraje nebo na výzvu územně příslušného operačního a informačního střediska hasičského záchranného sboru kraje a to v rozsahu schváleném starostou Městské části Praha 8.

Seznam výjezdů: https://www.sdhpraha8.cz/index.php?dal=1&vyjezd_ano=1
Stránky sboru dobrovolných hasičů Praha 8: https://www.sdhpraha8.cz/index.php?dal=0 

Kontakt JSDH: 
Hasičská základna : Ústavní 118, 181 00 Praha 8 – Bohnice
Velitel : Ing. Lenka Koubová: velitel@sdhpraha8.cz

Kontakt MČ Praha 8:
Radní pro bezpečnost: Jiří Vítek, jiri.vitek@praha8.cz
Tel: 724 028 501


Mohlo by vás také zajímat

Zveřejněno: 06.02.2024
Vytisknout