Informace o zpracování osobních údajů – odbor bezpečnosti a krizového řízení (OBKŘ)


Ke zpracování osobních údajů dochází zejména na základě těchto právních předpisů:
  • zákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 254/2001 Sb., Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Popis činnosti – viz organizační řád (PDF, 1,2 MB)


Bližší informace je možné nalézt v tzv. Záznamech o činnosti zpracování.Související

Aktualizováno: 07.05.2019
Vytisknout