Sazebník úhrad za poskytování informací

Náklady na vyřízení žádosti můžete uhradit bankovním převodem na účet vedený u České spořitelny, a. s., číslo účtu: 19-2000881329/0800, variabilní symbol 61712111, případně v hotovosti v pokladně Úřadu městské části Praha 8, na adrese U Meteoru 6, Praha 8 – Libeň.

Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací*
*)  Podle nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.Pořizování černobílých kopií
na kopírovacím stroji

A4A3
jednostranná kopie 3 Kč 5 Kč
oboustranná kopie 4 Kč 6 Kč

Pořizování barevných kopií
na kopírovacím stroji
A4A3
jednostranná kopie8 Kč14 Kč
oboustranná kopie12 Kč20 Kč

Tisk z tiskárny               A4                  A3
jednostranný černobílý tisk        3 Kč 5 Kč
oboustranný černobílý tisk  4 Kč 6 Kč
jednostranný barevný tisk  8 Kč 14 Kč
oboustranný barevný tisk  12 Kč 20 Kč

Pořizování elektronických     
kopií (skenování) 
 
              A4                  A3
jedna strana  2 Kč 2 Kč


Technický nosič dat
1 ks CD/DVD 24 Kč

 

Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací **
Za každou započatou hodinu 220 Kč / 1 zaměstnanec

  • Náklady na odeslání informací žadateli (doporučená zásilka + dodejka) jsou stanoveny dle aktuálního ceníku provozovatele poštovních služeb
  • Balné je stanoveno dle aktuálního ceníku provozovatele poštovních služeb

**) Daná částka je odvozena od celkových platových nákladů na zaměstnance Úřadu městské části Praha 8. Každý případ, zda jde o mimořádně rozsáhlé vyhledávání, se posuzuje individuálně podle konkrétních okolností požadované informace. Žadatel je vždy před poskytnutím informace a zahájením mimořádného rozsáhlého vyhledávání předem vyrozuměn o výši nákladů na toto vyhledávání.
Mohlo by vás také zajímat


Aktualizováno: 31.01.2022
Vytisknout