Informace o zpracování osobních údajů – odbor kancelář starosty (OKS)

Součástí OKS jsou:Ke zpracování osobních údajů dochází zejména na základě těchto právních předpisů:
  • zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Popis činnosti – viz organizační řád (PDF, 859 kB)


Bližší informace je možné nalézt v tzv. Záznamech o činnosti zpracování.
  • Odbor kancelář starosty GDPR  (PDF, 274 kB)

    27.05.2019
    Záznam o činnostech zpracování dle GDPR – ochrana osobních údajů – odbor kancelář starosty


Související

Aktualizováno: 27.05.2019
Vytisknout