Informace o zpracování osobních údajů – odbor občansko-správní (OSO)

Součástí OSO jsou:Ke zpracování osobních údajů dochází zejména na základě těchto právních předpisů:
 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č.  252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška MV č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství ČR a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelství obcí, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 451/1991 Sb., zákon o soudcích, ve znění pozdějších předpisů

Popis činnosti – viz organizační řád (PDF, 1,2 MB)


Bližší informace je možné nalézt v tzv. Záznamech o činnosti zpracování.
 • Odbor občansko-správní GDPR  (PDF, 347 kB)

  24.02.2023
  Záznam o činnostech zpracování dle GDPR – ochrana osobních údajů – odbor občansko-správní


Související

Aktualizováno: 24.02.2023
Vytisknout