Informace o zpracování osobních údajů – odbor školství (OŠ)

Součástí OŠ jsou:Ke zpracování osobních údajů dochází zejména na základě těchto právních předpisů:
 • zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 54/2005, o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Popis činnosti – viz organizační řád (PDF, 1,2 MB)


Bližší informace je možné nalézt v tzv. Záznamech o činnosti zpracování.
 • Odbor školství GDPR  (PDF, 265 kB)

  04.03.2020
  Záznam o činnostech zpracování dle GDPR – ochrana osobních údajů – odbor školství


Související

Aktualizováno: 04.03.2020
Vytisknout