Informace o zpracování osobních údajů – odbor sociálních věcí a zdravotnictví (OSVZ)

Součástí OSVZ jsou:Ke zpracování osobních údajů dochází zejména na základě těchto právních předpisů:
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisůzákon č. 110/2006 Sb., o existenčním a životním minimu, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 169/1999 Sb. o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 • nařízení vlády č. 316/2016, o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č.256/2001Sb. o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 277/2017 Sb., o postupu obce při zajištění slušného pohřbení, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů

Popis činnosti – viz organizační řád (PDF, 1,2 MB)


Bližší informace je možné nalézt v tzv. Záznamech o činnosti zpracování.
 • Odbor sociálních věcí GDPR  (PDF, 368 kB)

  21.02.2020
  Záznam o činnostech zpracování dle GDPR – ochrana osobních údajů – odbor sociálních věcí a zdravotnictví


Související

Aktualizováno: 24.02.2023
Vytisknout