MŠ Korycanská 14: jedinečná péče o děti s rozličným zdravotním oslabením

MŠ Korycanská Obrázek_dětiV roce 2001 přibylo k Mateřské škole Korycanská 14 odloučené pracoviště, které je unikátním zařízením pro děti s rozličným zdravotním oslabením. Vzniklo díky pomoci MČ Praha 8. Její jedinečnost spočívá zejména v trvalé přítomnosti vyškoleného zdravotnického personálu v průběhu procesu předškolního vzdělávání. 

„Je to opravdu jedinečná školka v Praze a já jsem velice ráda, že je právě v naší městské části. Dětem se zdravotním oslabením poskytuje péči, jakou jim běžná mateřská škola nemůže dopřát. Na proces socializace dětí dohlíží paní učitelky, zdravotní sestry s různými specializacemi a fyzioterapeut,“ popisuje radní Anna Kroutil, v jejíž gesci je mj. oblast školství.

Děti se v takovém kolektivu učí nahlížet na omezení své, nebo spolužáků (spolužaček). Přínos můžeme spatřit z hlediska vlastního vztahu ke svému oslabení. Děti se totiž v prvé řadě učí přijímat bez předsudků a s odpovědností vůči sobě samým nemoc, která je bude provázet povětšinou zbytkem života. Zároveň se učí respektu a přijímání oslabení druhých. Děti bez omezení se v této mateřské škole učí přijímat děti odlišné a učí se vzájemné toleranci.

Jakou péči můžou rodiče v MČ Korycanská očekávat?
  • Speciální procedura ranního příjmu dítěte do výuky – ranní filtr provádí zdravotní sestra. Převzetí dítěte do výuky provází osobní pohovor sestry s rodičem o aktuálním zdravotním stavu a případných akutních stavech např. z předcházející noci. Rodiče při předávání dětí nezřídka sestry informují o momentálních speciálních potřebách dítěte, jako je např. potřeba promazávání aktivních atopických ložisek
  • Cvičení pro nápravu vad pohybového aparátu a jeho zdravý rozvoj – dospívání dnešní mladé generace provází fatální nedostatek pohybu. Ten má nepopiratelný negativní dopad na správný psychomotorický vývoj dětí. Proto se naše MŠ více specializuje také na rozvoj pohybového aparátu, správné držení těla, správné motorické návyky apod. Pohybové programy pro děti vytváří fyzioterapeut s důrazem na rozvoj motorických funkcí dané věkové skupiny. Naše MŠ disponuje speciálně vybavenými hernami a tělocvičnou, stejně tak sesternou, které fyzioterapeutům poskytují dokonalé zázemí pro péči i o děti vyžadující individuální pozornost v oblasti pohybových návyků. Formou pohybových her se s dětmi věnujeme podpoře hlubokého stabilizačního systému, senzomotorickým cvičením na labilních plochách, úsečích, cvičením s overbally, gymbally. Všechna tato cvičení účinně podporují správné držení těla, rozvoj obratnosti, orientaci v časoprostoru, pohybovou spolupráci s vrstevníky, poznání vlastního těla, aktivaci drobných svalů v oblasti chodidel (plochonoží), rozvoj hrubé i jemné motoriky. stejně tak jako v minulosti u dětí zcela běžnou hbitost, mrštnost a chuť k pohybu. Většina pohybových aktivit se děje za doprovodu dětské hudby nebo pohádky. 
  • Inhalace, míčkování – dětem s dýchacími potížemi dopřáváme specializovanou péči s využitím přístrojové techniky, ale i s využitím víceméně tradičních manuálních technik určených k uvolňování a odkašlávání hlenů u dětí s astma bronchiale. Inhalace i míčkování jsou doprovázeny také pod dohledem vyškoleného zdravotnického personálu různými typy dechové gymnastiky a rehabilitace.
  • Speciální péče o exematickou pleť – naše MŠ je vybavena jednou bioptronovou lampou Zepter s velkoplošným zásahem a jednou přenosnou na osvětlování menších exematických ložisek. Každodenně dětem promazáváme atopická ložiska jejich vlastními mastmi dle pokynů lékařů a rodičů
  • Péče o děti s narušenou funkcí vnitřních orgánů, metabolickými poruchami – poruchy funkcí vnitřních orgánů je stále častěji se objevujícím oslabením dětí, které nastupují k výuce do naší Speciální mateřské školy. Např. děti s diabetes mellitus I. typu vyžadují speciální režimové opatření jako je průběžné měření glykemie, aplikace inzulinu apod
  • Individuální jídelníčky – potravinové alergie jsou velmi frekventovaným problémem dnešních dětí. Speciální jídelníčky jsou dětem sestavovány s odbornou péčí na základě lékařské dokumentace, připravené odborně zaškoleným kuchařským personálem. Na výdej jídel dětem opět dohlíží zdravotní sestra. 
  • Aplikace medikamentů – podávání různých léků dětem se děje výhradně podle medikace ošetřujícího lékaře dítěte a probíhá pod dohledem zdravotní sestry. Jde např. o aplikaci inzulinu, podání léků na alergie apod. 
  • Vzdělávání rodičů v oblasti péče o děti se zdravotním oslabením – rodiče mají možnost pravidelných a individuálních konzultací se zdravotnickým personálem. Rodiče této možnost často využívají, zvykli si na vysokou odbornost našich zdravotních sester a oceňují jejich individuální přístup k problémům jejich dítěte.

Mateřská škola Korycanská je jedinečným zařízením na území hlavního města Prahy, které přináší dětem se zdravotním oslabením dokonalé zázemí v době, kdy jsou jejich rodiče v práci. Díky naší péči, mohou rodiče do svých zaměstnání odcházet každý den v klidu a s vědomím, že o jejich dítě je dobře postaráno.

Zápis do této mateřské školy proběhne 2. května 2018 od 13.00 do 17.00 hodin. Budeme rádi, pokud se přijdete podívat také na den otevřených dveří 25. dubna 2018 v 11.00 a v 16.00 hodin," doplňuje informace radní Anna Kroutil.

Konzultaci si lze dohodnout e-mailem jarmila.kotrbova@seznam.cz, nebo telefonicky 602 315 316.

Podívejte se také na videopozvánku paní ředitelky Kotrbové.

Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.
Zveřejněno: 11.04.2018
Vytisknout