Zastupitelstvo mladých a jeho činnost 2015–2018 (archiv)

Zastupitelstvo mladých (ZM) je neformální skupina mladých lidí bydlících v Praze 8 ve věku od 10 let (5. třída ZŠ) do věku ukončení střední školy v prezenčním studiu. MČ Praha 8 má zájem o vytvoření ZM od září 2016 v rámci zkvalitňování správy věcí veřejných pomocí procesu místní Agendy 21 (zkvalitňování místa pro život ve spolupráci s veřejnou správou, neziskovými, příspěvkovými organizacemi, soukromým sektorem, dětmi a mládeží s principy udržitelného rozvoje).

Základní činnost ZM
 • Spolupracuje na realizaci anket a průzkumů v různých oblastech života.
 • Spolupracuje na realizaci kampaní a osvětových akcí.
 • Zprostředkovává komunikaci mezi mládeží a vedením městské části.
 • Vzdělává se v oblasti fungování samosprávy městské části a v oblasti procesu místní Agendy 21.
 • Pořádá besedy mladých lidí se zastupiteli městské části.
 • Podává podněty ke zlepšení života mladých lidí v Praze 8 a podílí se na jejich řešení.
 • Sdílí zkušenosti s jinými zastupitelstvy mladých.

V čem se členové ZM uplatní
 • Mohou prosazovat své nápady na zlepšení života v Praze 8 v různých oblastech.
 • Naučí se týmové práci a veřejně prezentovat aktivity ZM.
 • Mohou se vzdělávat v oblasti fungování úřadu a vedení městské části.
 • Budou se setkávat s různými dětskými (studentskými) zastupitelstvy nejen v Praze, aby si předávali své zkušenosti.
 • Poznají Prahu 8 z mnoha pohledů.
 • Zapojí se do organizace veřejných projednání s různými cílovými skupinami (spolky, školy, občané…).
 • Prohloubí si komunikační dovednosti.
 • Budou u toho :)

Způsob vytvoření ZM
 • V městské části je celkem 40 základních a středních škol.
 • Všechny školy jsou osloveny ke spolupráci pro vytvoření ZM.
 • Každá škola může delegovat do ZM nejvýše 2 zástupce na základě přihlášky.
 • Přihlášky předá škola do konce května 2016 koordinátorce místní Agendy 21 MČ Praha 8, paní Ivě Hájkové, tel. 601 306 109, e-mail: iva.hajkova@praha8.cz

Způsob setkávání ZM
 • Schůzky ZM se konají 1x měsíčně v odpoledních hodinách v prostorách úřadu městské části v Libni.
 • ZM si zvolí ze svých řad starostu a místostarostu vždy na dobu jednoho školního roku.
 • Pro školní rok 2016/2017 je starostou Petr Nachtman a místostarostou Samuel Klíma.

Harmonogram
 • Dne 15. března 2016 jsou osloveny všechny školy s informacemi o záměru vytvoření ZM od září 2016 (první informativní schůzka 8. června 2016 od 14.30 hodin).
 • Dne 30. března 2016 je pořádána schůzka s učiteli občanské výchovy, základů společenských věd nebo jiných zástupců školy k objasnění činnosti a fungování ZM.
 • V květnu zaslány přihlášky koordinátorce MA21 MČ Praha 8.
 • Od června 2016 jsou pořádány schůzky ZM. Zápisy jsou uveřejněny zde http://www.praha8.cz/Zapisy-ze-zasedani-1

Kontakt:
Iva Hájková, tel. 601 306 109, e-mail: iva.hajkova@praha8.cz


Související dokumenty:

Zakládací listina (PDF, 60,8 kB)
Aktualizováno: 12.02.2019
Vytisknout