Ohlašování údajů o zařízení pro nakládání s odpady a údajů o zahájení, ukončení, přerušení nebo obnovení provozu zařízení

Stručně Úplné znění

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Magistrát hlavního města Prahy –> odbor ochrany prostředí –> oddělení integrovaného povolování a odpadového hospodářství, Jungmannova 35/29, Praha 1, 110 00.

Informace v rámci ÚMČ Praha 8 podá odbor životního prostředí –> oddělení kontroly ovzduší, odpadů a správních činností –>


Jméno a funkcePracoviště a místnostE-mail a telefonVizitka
Balcárková Dana Bc.
referentka
Na Košince 1 (Grabova vila)
211/1 (1. patro)
dana.balcarkova@praha8.cz
222 805 744, 724 341 417

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

--- neuvedeno ---

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

--- neuvedeno ---

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Nejsou stanoveny.
Stručně Úplné znění
Nabídka návodů