Bc. Dana Balcárková

V útvaru: Odbor životního prostředí / Oddělení kontroly ovzduší, odpadů a správních činností
Funkce: pověřena vedením oddělení
E-mail: dana.balcarkova@praha8.cz
Pracoviště: Na Košince 1 (Grabova vila)
Místnost: 211/1 (1. patro)
Telefon: 222 805 744
Vizitka: