Bc. Dana Balcárková

V útvaru: Odbor životního prostředí / Oddělení kontroly ovzduší, odpadů a správních činností
Funkce: referentka
E-mail: dana.balcarkova@praha8.cz
Pracoviště: Na Košince 1 (Grabova vila)
Místnost: 211/1 (1. patro)
Telefon: 222 805 744
Mobil: 724 341 417
Vizitka: