Osmička pro rodinu

Osmička pro rodinu
IČ: 04387031
se sídlem Praha 8 – Libeň, Zenklova 1/35 180 00
Kancelář: KD Krakov, Těšínská 600, Praha 8 – Bohnice, 181 00

info@osmickaprorodinu.cz
www.osmickaprorodinu.cz

Osmička pro rodinu je příspěvková organizace městské části Praha 8 založená 10. června 2015. Byla vytvořena s cílem dát právní subjektivitu dětským klubům provozovaným městskou částí, aby byla umožněna snadnější spolupráce s dobrovolníky a také z důvodu lepší možnosti získávání finančních prostředků na provoz těchto klubů a ostatních činností.

Osmička pro rodinu provozuje 4 kluby: Klub Mapa, Dětský klub Krabík, Dětský klub Karlík a Dětský klub Ďáblík.

Posláním příspěvkové organizace Osmička pro rodinu je zajišťování volnočasových aktivit a vzdělávacích aktivit pro děti a mládež, sociálně pedagogických služeb včetně primárně preventivních aktivit v rámci terénní práce na základních školách na Praze 8, poskytování nejrůznějších služeb pro rodiny s dětmi, poskytování služeb prevence sociálního vyloučení pro rodiče pečující o děti a služby na podporu mezigeneračních vztahů a posilování hodnot rodiny, organizování příměstských táborů, organizování příměstských táborů jakož i prázdninových letních táborů v jednotlivých centrech a další aktivity v souladu s hlavním účelem organizace.Aktualizováno: 05.12.2022
Vytisknout