Správa tepelného hospodářství MČ Praha 8 s.r.o.

IČ: 04212371, DIČ: CZ04212371
se sídlem Praha 8 - Libeň, Zenklova 1/35, PSČ 180 00
Kancelář: Nekvasilova 3/625, Praha 8
www.sthpraha8.cz

 
Společnost Správa tepelného hospodářství MČ Praha 8 s.r.o. (STH) byla založena dne 17.06.2015 uzavřením Zakladatelské listiny, kdy jediným společníkem STH je Úřad městská část Praha 8, Zenklova 1/35, Praha 8 (dále také „MČ Praha 8“).

Převedení tepelného hospodářství proběhlo k Rozhodnému dni 01.10.2015 formou rozdělení odštěpením sloučením („Rozdělení“) vyčleňování části aktivit spočívajících v zajišťování dodávek tepla pro bytové domy („tepelné hospodářství“) z Centra Palmovka, a.s. („Centrum Palmovka“), jakožto společnosti rozdělované, do Správy tepelného hospodářství MČ Praha 8 s.r.o. („STH“), jakožto společnosti nástupnické. Jediným akcionářem/společníkem Centra Palmovka/STH je městská část Praha 8 („MČ Praha 8“).

Základním cílem STH je provozovat všechna technologická zařízení v bezporuchovém stavu a tepelnou energii na nich vyrobenou dodávat odběratelům za příznivé ceny, tak aby dopad růstu cen energií a to především plynu byl pro konečné zákazníky STH co nejúnosnější.


Aktualizováno: 30.10.2015
Vytisknout