Placené parkovací zóny také na Ládví a v Kobylisích


MČ Praha 8 požádala 9. června 2015 Magistrát hl. m. Prahy o zavedení zón placeného stání (ZPS) na Ládví a v Kobylisích. Rozšířila by se tím I. etapa ZPS, do které  jsou zahrnuty pouze oblasti Karlína a dolní Libně. Bývalé vedení radnice totiž o zařazení dalších lokalit nepožádalo.

Současný rozsah I. etapy považujeme za nedostatečný. Například kvůli velkému zatížení konečných zastávek metra je důležité parkování v těchto místech odpovídajícím způsobem upravit,“ říká radní pro dopravu Karel Šašek. 
 
Městská část také předběžně odsouhlasila, aby se stala prvoinstančním orgánem pro řešení přestupků v rámci ZPS. Nadřízeným orgánem by tím pádem byl Magistrát hl. m. Prahy. 
 
MČ Praha 8 neustále aktivně jedná s Magistrátem hl. m. Prahy. Komunikuje všechny změny a úpravy, které chce magistrát na našem území uplatnit. Přestože je úřad městské části pouze zprostředkovatelem či mediátorem těchto změn, snaží se všechny podněty a připomínky občanů vždy řešit s příslušnými institucemi.
Zveřejněno: 09.06.2015 – Anna Patočková
Vytisknout