Praha 8 hledá s pomocí občanů podobu OC Draháň v Čimicích

Ve středu 23. května 2018 proběhlo v KD Krakov veřejné projednání architektonické studie možných budoucích podob objektu OC Draháň v Čimicích. Snahou je nalézt podobu objektu, která by byla atraktivní pro občany této lokality. Proto se vedení MČ rozhodlo zapojit do výběru varianty občany. 

MČ Praha 8 nechala vyhotovit architektonickou studii ateliérem Fandament Architects. Občané se mohou zapojit do online hlasování o budoucí podobě OC Draháň. „Hlasovat se bude o čtyřech typově různých variantách. První, která primárně sestává z rekonstrukce stávajícího objektu, druhá, která preferuje přestavbu objektu na obchodně společenské centrum a třetí, jejímž základem je přestavba objektu na obchodně-rezidenční využití. Poslední, čtvrtá varianta, vychází z myšlenky přeměny areálu na autonomní centrum obce s vybaveností, kvalitním veřejným prostorem a duchem místa,“ vyjmenovává varianty místostarosta Prahy 8 Radomír Nepil. 

Občané byli na veřejném projednání s návrhy podrobně seznámeni a měli možnost se k nim i celému projektu vyjádřit. Za nejvýznamnější považuje radnice i občané občanské oživení lokality. „Zásadní je pro nás zjistit, co občané Čimic skutečně potřebují, chtějí, co jim nejvíce chybí. S podněty budeme dále pracovat. Cílem je do 3–5 let Draháň, která žije novým životem podle představ občanů,“ vysvětlil další postup místostarosta Nepil. 

Do hlasování o budoucí podobě OC Draháň se může zapojit každý. Internetové hlasování o preferované variantě startuje na internetových stránkách městské části od pondělí 4. června 2018. Občané mohou vybírat tu variantu, která se jim z navrhovaných nejvíce líbí, až do 30. června 2018. Hlasovat se bude také přímo na Draháni ve Squash sport centru (Čimická 780). U recepce jsou připraveny hlasovací lístky, na kterých jsou přehledně znázorněny všechny čtyři varianty; stačí jednu zaškrtnout a hodit do anketní urny.

Bez ohledu na konkrétní variantu bude OC Draháň místo, které bude tvořit přirozené centrum Čimic. „Plánem je vybudovat jádro města, kde budou mít lidé zájem se pohybovat, které bude obsahovat obchody, služby a také nová místa k bydlení,“ doplňuje Nepil.

Čtvrť MČ Praha 8 oživuje již nyní dílčími kroky. „Mám nesmírnou radost, že se nám podařilo obnovit čimické farmářské trhy, které se konají každou sobotu,“ sdělil místostarosta Nepil, který akci zaštiťuje. 
Hlasovat můžete v anketě na konci článku
Hlasovat můžete do 30. června 2018.

VARIANTA 01 – REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU
Rekonstrukce OC Draháň – studie – varianta 01

Objekt bude využíván dle původně navrženého záměru. V 1. pp je situované parkování a zázemí. V 1. np se nachází obchodní jednotky a sportovní část. Ve 2. np je galerie sportovní části a obchodní jednotka.

Varianta 01 v PDF (4,3 MB)
 
VARIANTA 02 – KULTURNĚ-OBCHODNÍ SPOLEČENSKÉ CENTRUM
Rekonstrukce OC Draháň – studie – varianta 02
Přestavba do podoby obdobné KD Krakov s maximálně dvoupatrovou nástavbou. V 1. pp se nachází parkoviště, zázemí sportovního zařízení, zázemí pro obchodní jednotky a sklady. V 1. np jsou situovány obchodní jednotky, sportovní zařízení, parkování, restaurace a obchodní pasáž. Součástí 2. np jsou obchodní jednotky, sportovní centrum, vstupní části a obchodní pasáž. Ve 3. np jsou obchodní jednotky, restaurační zařízení, vybavenost centra, vstupní hala, zázemí kulturního centra, společenský sál, obchodní pasáž a pobytová terasa.

Varianta 02 v PDF (2,3 MB)

VARIANTA 03 – OBCHODNĚ-BYTOVÝ KOMPLEX
Rekonstrukce OC Draháň – studie – varianta 03
Objekt zachovává služby občanské vybavenosti včetně prostoru pro kulturní, sportovní a společenské aktivity. V 1. pp se nachází parkoviště, zázemí sportovního zařízení, zázemí pro obchodní jednotky a sklady. V 1. np jsou situovány obchodní jednotky, sportovní zařízení, restaurace, obchodní pasáž a veřejná vybavenost. V 2. np jsou bytové jednotky a sportovní zařízení. V 3.–7. np jsou bytové jednotky.

Varianta 03 v PDF (2,4 MB)

VARIANTA 04 – IDEOVÝ NÁVRH ŘEŠENÍ AREÁLU
Rekonstrukce OC Draháň – varianta 04 – IDEOVÝ NÁVRH ŘEŠENÍ AREÁLU

Návrh vychází z myšlenky přeměny areálu na autonomní centrum obce s vybaveností, kvalitním veřejným prostorem a duchem místa.  Koncept opouští původní myšlenku obchodního a kulturního centra v rámci jednoho objektu uprostřed parku, a rozprostírá vybavenost do jednotlivých parterů nové zástavby. Návrh pracuje z rozdílnou hustotou zastavění, snižující se směrem od centra i frázováním jednotlivých veřejných prostranství. Důležitým momentem je pak navrácení kaple sv. Jana Nepomuckého na náměstí nového centra obce.


 


Anketa
Hlasovat můžete do 30. června 2018.
Hlasovat mohou pouze přihlášení (registrovaní) uživatelé. Přihlásit nebo registrovat se můžete kliknutím na anketu.
Přidělit lze pouze jeden hlas.
Výsledek ankety bude viditelný po jejím skončení.

Bude-li zaznamenána snaha ovlivnit hlasování nepřípustným způsobem (použití skriptů, robotů, zakládání více účtů jedním uživatelem apod.), budou tímto způsobem získané hlasy anulovány.

Vyberte budoucí podobu OC Draháň
Hlasování již bylo ukončeno
Varianta 01 – rekonstrukce stávajícího objektu (63 %)
 
Varianta 02 – kulturně-obchodní společenské centrum (20 %)
 
Varianta 03 – obchodně-bytový komplex (8 %)
 
Varianta 04 – ideový návrh řešení areálu (9 %)
 
Zveřejněno: 06.06.2018
Vytisknout