Praha 8 hostí putovní výstavu o pražském vodárenství

Městská část Praha 8 hostí putovní výstavu nazvanou Skrytá místa pražského vodárenství. Jejím prostřednictvím mohou Pražané odhalit zařízení městské vodohospodářské infrastruktury, která jsou běžně veřejnosti nepřístupná. Výstava je venkovní a je umístěna v Libni na prostranství před Velkým mlýnem.

"Snažili jsme se populárním způsobem vzít všechny, koho to zajímá, do pražského podzemí. Nejen do podzemí, ale do pražských objektů, kde se čistí voda, kde se upravuje voda pro pití, kde se dopravuje, aby si každý mohl udělat představu o tom, jak je to složitý mechanismus," řekla obchodní manažerka PVK Ilona Líkařová.
 
"Máme v Praze opravdu kvalitní vodu, není úplně levná a možná je dobré se to dozvědět, pochopit, o čem to vlastně vše je. Využili jsme to, že tady u Velkého mlýna se podařilo zlepšit podzámčí, bude tady zanedlouho bruslení, takže si to jistě najde své návštěvníky," řekl starosta MČ Praha 8 Ondřej Gros (ODS).

„Jsem velmi rád, že se PVK snaží přiblížit práci vodohospodářů širší veřejnosti. Hlavní město intenzivně investuje do vodohospodářské infrastruktury a lidé by měli mít představu, kam tyto investice plynou. Výstava je zamýšlena jako edukační projekt, budu proto rád, když ji navštíví i školáci a studenti a třeba je to přiměje se o vodárenský obor více zajímat,“ konstatoval radní hl. m. Prahy pro infrastrukturu Michal Hroza.

Expozice čítá téměř desítku panelů. Každý z nich je opatřen QR kódem, díky kterému mohou návštěvníci zhlédnout video z daného místa. Zajímavý zážitek tak může předat třeba školákům konkrétní představu o komplexnosti vodohospodářských procesů. Celá výstava pak nabízí také zajímavý pohled do nejrůznějších a málo známých profesí v oboru vodárenství.

Vodárenské objekty nejsou přístupné, protože se jedná o kritickou infrastrukturu státu. Výjimkou jsou Muzeum pražského vodárenství v Podolské vodárně a „louka“ nad Novou vodní linkou na Císařském ostrově. Technologie čistírny je totiž ukryta v podzemí. Právě velký zájem veřejnosti i odborníků o návštěvu Nové vodní linky byl jedním z impulsů pro vznik výstavy, informačních tabulí na Císařské ostrově, filmů i virtuálních návštěv prostřednictvím 360° videí. V první fázi PVK natočily filmy o všech úpravnách vody dodávajících pitnou vodu pro Prahu – Želivce, Káraném a Podolské vodárně. Výstava se věnuje rovněž distribučnímu systému a stokové síti.

„Zájem veřejnosti o naši práci nás velmi těší. Doufáme, že běžným uživatelům tak pomůžeme pochopit, jak složité je dopravit k nim kvalitní pitnou vodu a pak ji vrátit do přirozeného vodního cyklu“, dodává předseda představenstva PVK Philippe Guitard.

"Jedním z nejzajímavějších povolání je ochutnávač vody, každý to ví, že chuť, čich, vůně nebo zápach té vody je pro nás hrozně důležitý, takže na to máme odbornice v tom, že ochutnávají vodu a hodnotí ty senzorické vlastnosti, jestli plní normy pro pitnou vodu," doplnila Ilona Líkařová.

Výstavu si Pražané mohou zdarma prohlédnout na prostranství před Velkým mlýnem v Libni. K dispozici tady bude až do neděle 31. prosince 2023.

Více o výstavě:
https://www.praha8.cz/Skryta-mista-prazskeho-vodarenstvi.html 

Filmy si je možné prohlédnout na YouTube kanálu PVK:
https://www.youtube.com/@prazskevodovodyakanalizace1588

nebo na webových stránkách PVK
https://www.pvk.cz/.


Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.
Mohlo by vás také zajímatZveřejněno: 16.11.2023
Vytisknout