Praha 8 vyhlásila mikrogranty na veřejné prostranství

Od 8. března je zveřejněna výzva a podmínky pro poskytnutí mikrograntu na veřejné prostranství.

Systém pro zpracování žádostí se nezměnil, žadatelé budou moci podávat své žádosti od 9. dubna až do 11. června 2018, a to buď prostřednictvím svých datových schránek, nebo přes Podatelnu ÚMČ Praha 8.

„Pro mikrogranty bylo v letošním roce vyčleněno 5 miliónů korun. Smyslem mikrograntů jsou práce prováděné svépomoci. Příkladem skvělé spolupráce v lokalitě je loňský projekt v ulici Na Košince,“ doplňuje radní Hana Matoušová.

Dle schváleného harmonogramu by v červenci probíhalo hodnocení podaných záměrů a v srpnu by projekty posoudila Rada MČ Praha 8.

Podmínky pro poskytnutí dotace (mikrograntu) naleznete v sekci Granty a dotace.
Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.
Zveřejněno: 12.03.2018
Vytisknout