Pravidla pro provoz mateřských škol městské části Praha 8 v době hlavních prázdnin školního roku 2020/2021

1) Zákonní zástupci závazně přihlásí své dítě na prázdninový provoz ve své kmenové mateřské škole, a to nejpozději do pátku 12. února 2021. Přihlášky budou ke stažení na webových stránkách školy.
 
2) Zákonní zástupci si mohou pro své dítě vybrat ze tří 2týdenních turnusů, a to: 12/7 - 23/7, 26/7 – 6/8, 9/8 – 20/8 2021. Počet zvolených turnusů není omezen. V každém turnusu se lze přihlásit na oba týdny, nebo jen na jeden.

3) V každém z uvedených termínů se předpokládá otevření minimálně jedné mateřské školy ve všech lokalitách městské části Praha 8, a to jak v lokalitě Karlín a Libeň, tak v lokalitě Kobylisy i lokalitě Bohnice a Čimice. Přílohou je seznam lokalit s uvedením konkrétních mateřských škol spadajících do konkrétní lokality. Dítě bude mít zajištěno místo – při splnění podmínek (tj. přihlášení v termínu, identifikovatelná platba v termínu) – ve školce v lokalitě, kde sídlí jeho kmenová mateřská škola.
 
4) Kmenové mateřské školy předají odboru školství ÚMČ Praha 8 sumarizovaný počet zájemců na prázdninový provoz po jednotlivých turnusech, resp. týdnech, a to nejpozději do 19. února 2021.
 
5) V návaznosti na počet přihlášených dětí stanoví ředitelé mateřských škol po projednání se zřizovatelem již konkrétní prázdninový provoz, a to nejpozději do 7. března 2021. Dětem z konkrétní kmenové mateřské školy bude určena konkrétní mateřská škola mající prázdninový provoz v dané lokalitě.
 
6) Prostřednictvím kmenových mateřských škol budou zájemci vyzváni mateřskými školami s prázdninovým provozem k úhradě školného a stravného, a to výhradně bezhotovostně.
 
7) Příslušné platby je třeba poslat tak, aby je mateřská škola mající prázdninový provoz obdržela na účet nejpozději ve středu 31. března 2021, včetně a byly jednoznačně identifikovatelné.
 
8) V případě neuhrazení v termínu nebude mateřská škola mající prázdninový provoz s dítětem na prázdninový provoz počítat, v případě uhrazení po termínu bude platba vrácena a mateřská škola také nebude s dítětem na prázdninový provoz počítat. V případě neidentifikovatelné platby bude platba vrácena a mateřská škola nebude rovněž s dítětem na prázdninový provoz počítat.

9) V případě avizovaného otevření dvou a více mateřských škol v jedné lokalitě je zřizovateli vyhrazeno právo upravit, tedy snížit počet otevřených mateřských škol, s ohledem na počet došlých plateb v termínu. 

Mgr. Petr Svoboda
vedoucí Odboru školství
Seznam mateřských škol Prahy 8Seznam lokalit s uvedením konkrétních mateřských škol spadajících do konkrétní lokality


Lokalita Karlín a Libeň

Základní škola a mateřská škola, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6 
Základní škola a mateřská škola Petra Strozziho, Praha 8, Za Invalidovnou 3 
Mateřská škola, Praha 8, U Sluncové 10a 
Mateřská škola, Praha 8, Sokolovská 182 
Mateřská škola, Praha 8, Kotlaska 3 
Mateřská škola, Praha 8, Na Korábě 2 


Lokalita Kobylisy

Mateřská škola, Praha 8, Na Pěšinách 13 
Základní škola a mateřská škola, Praha 8, U Školské zahrady 4 
Mateřská škola, Praha 8, Štěpničná 1 
Základní škola a mateřská škola Na Slovance, Praha 8, Bedřichovská 1 
Mateřská škola, Praha 8, Chabařovická 2 
Mateřská škola, Praha 8, Bojasova 1 
Mateřská škola, Praha 8, Šiškova 2 
Mateřská škola, Praha 8, Šimůnkova 13 
Mateřská škola, Praha 8, Klíčanská 20 
Mateřská škola, Praha 8, Na Přesypu 4 


Lokalita Bohnice a Čimice

Mateřská škola, Praha 8, Lešenská 2 
Mateřská škola, Praha 8, Poznaňská 32 
Mateřská škola, Praha 8, Řešovská 8 
Základní škola a mateřská škola, Praha 8, Dolákova 1 
Mateřská škola, Praha 8, Krynická 2 
Základní škola a mateřská škola Ústavní, Praha 8, Hlivická 1 
Mateřská škola, Praha 8, Korycanská 14
Mateřská škola, Praha 8, Libčická 6 Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.Mohlo by vás také zajímat


Zveřejněno: 18.01.2021
Vytisknout