Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2023.

Program je zveřejněn na internetovém portálu hlavního města Prahy www.praha.eu ode dne 2. 11. 2022 po dobu 90 dní, žádosti o dotaci budou přijímány v termínu od 5. 12. 2022 do 9. 1. 2023 včetně.

Program včetně vzoru žádosti o poskytnutí dotace, formuláře obsahového hodnocení žádosti a vzoru veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace jsou v příloze.

Formulář žádosti o poskytnutí dotace je ke stažení na internetových stránkách hl. m. Prahy www.praha.eu – záložka „O MĚSTĚ“, sekce „Finance“, položka „Dotace a granty“, a dále položka „Životní prostředí a energetika“. Zde je také zveřejněn text Programu, který byl
schválen jako příloha č. 1 výše uvedeného usnesení.


Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.


Mohlo by vás také zajímat

Zveřejněno: 07.11.2022
Vytisknout