Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8 (SOS)

Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8 je příspěvková organizace zřízená MČ Praha 8 za účelem poskytování sociálních a zdravotnických služeb seniorům a občanům se zdravotním postižením s bydlištěm v Praze 8.  

Adresa: Bulovka 1462/10, 180 00 Praha 8 – Libeň
Telefon ředitel/ka: 283 840 045
Fax: 283 842 156
Webové stránky: www.sospraha8.cz


Sociální a ošetřovatelské služby nabízí
  • Pečovatelská služba v domácnosti klienta
  • Denní stacionář
  • Přechodný pobyt v Domě sociálních služeb (DSS) – odlehčovací služby
  • Centrum aktivizačních programů (CAP)
  • Domácí zdravotní péče
  • Jesle
  • Půjčovna kompenzačních pomůcek
  • Kluby seniorů (KS)


Aktuální akce
Akce Centra aktivizačních programů pro seniory (Burešova)
Akce Centra aktivizačních programů pro seniory (Mazurská)


Bližší informace na webových stránkách SOS Praha 8.

Aktualizováno: 18.06.2021
Vytisknout