Společné prohlášení starosty MČ Praha 8 Romana Petruse a architekta Ondřeje Tučka k vyjádření společnosti CPI

Zásadně nesouhlasíme s názorem CPI, že při jednáních, která předcházela veřejnému projednávání jsme projevili jakýkoliv souhlas s projektem výškových staveb. Naopak jsme opakovaně říkali na jednáních, že velikost budov je značně naddimenzována. Opakovaně jsme připomínali, a to ve formě usnesení Rady MČ, že městská část má zásadně negativní pohled na zahušťování sídlišť. V tomto jsme byli ve stálém rozporu především s architektem společnosti panem Mrázkem, který nám naopak představoval i projekt zastavění celé Střelničné ulici ve fázi ideové představy, který byl na místě ihned zásadně odmítnut.

Společnost CPI argumentuje splněnými podmínkami, které jsme vznesli. Je to úsměvné, protože jsme jen připomínali, že je nutné splnit i všechny zákonné náležitosti, třeba v oblasti parkovacích míst, prostupnosti území, odstupů a odslunění atd. Tyto věci musí developer udělat tak jako tak.

Není tedy pravda, že bychom byť v náznaku s projektem souhlasili, naopak jsme si vynutili veřejné projednávání, ke kterému CPI nejprve nechtěla přistoupit a teprve, když jsme na něm bezpodmínečně trvali, tak k němu přistoupila. Bohužel absolutně nezvládla toto projednávání. Nejen, že zvolila termín, který byl v kolizi s naším časem, ale ještě sama vybrala prostory absolutně nevhodné pro tyto účely. Toto veřejné projednávání však bylo dle našeho názoru přesto užitečné. Bylo evidentní, a to i pro společnost CPI, že představené projekty ve fázi studií, jsou absolutně neudržitelné. Ukázalo se jasně, že to o čem jsme je informovali my, nechtějí ani občané.

Celá tisková zpráva na nás působí tak, že představitelé CPI absolutně nezvládli přípravu projektu a nyní se snaží před svými nadřízenými přehodit odpovědnost na nás.

Zároveň si ale myslíme, že stav všech 4 předmětných budov je neudržitelný a jejich budoucnost má pro život na sídlišti Ďáblice poměrně zásadní význam. Proto vítáme občanskou iniciativu místních a věříme, že debata o podobě všech 4 projektů bude pokračovat. Naše sídliště si to zaslouží.

Roman Petrus, Ondřej TučekDostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.

Zveřejněno: 29.06.2017
Vytisknout