Upozornění k vydávání cestovních pasů

V návaznosti na opatření okolních městských částí, kdy dochází z jejich strany k omezování úředních hodin pro agendu cestovních dokladů a značného navýšení počtu žádostí o vydání cestovního pasu z řad obyvatel mimo městskou část Praha 8, bude výdej pořadových čísel pro žadatele o vydání cestovního pasu na ÚMČ Praha 8 ve dny pondělí a středa dočasně ukončen již v 17.30 hod.. Provoz ostatních agend evidence obyvatel a osobních dokladů, včetně výdeje již vyhotoveného cestovního pasu, není narušen, platí tedy zveřejněná úřední doba.

Pro podávání žádosti o cestovní pas doporučujeme zejména rodičům s malými dětmi využít méně vytížené dny v úterý a ve čtvrtek. Pro zabezpečení rychlého odbavení je možno využít internetového rezervačního systému. Aktuální frontu čekajících na podání žádosti o cestovní pas naleznete na tomto odkazu.

Zároveň upozorňujeme, že občané mají možnost podat žádost o vystavení cestovního pasu na kterémkoli Úřadu městské části Praha 1 až 22, případně na úřadech obcí s rozšířenou působností (XLS, 24 kB).
Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.

Zveřejněno: 30.05.2017
Vytisknout