Vedení Prahy 8 nesouhlasí s rušením parkovacích míst na Ládví

Vedení městské části Praha 8 se 1. listopadu 2017 odvolalo proti rozhodnutí odboru územního rozvoje a výstavby Úřadu městské části Praha 8 o umístění stavby Obchodní centrum Ládví.

Společnost A+R s. r. o. plánuje na pozemcích patřících hl. m. Praze v Kobylisích vybudovat Obchodní centrum Ládví. Plánovaná stavba ruší část parkovacích míst před stávajícím objektem multikina, což je způsobeno napojením nové rampy do 1. PP na ulice Hlaváčova a Binarova.

„Jsme přesvědčeni, že stavba omezí kvalitu a pohodu bydlení stávajících občanů této části Prahy 8.  Jakýkoli úbytek míst v lokalitě, které se mimo jiné i kvůli blízkosti stanice metra Ládví potýká s velkým deficitem parkovacích míst, nelze akceptovat,“ vysvětluje postoj vedení Prahy 8 starosta Roman Petrus.

Ačkoli součástí stavebního záměru je rovněž vybudování 15 parkovacích stání za ta, která by musela být zrušena při výstavbě, vedení osmé městské části se domnívá, že je to nedostačující. Daný prostor by měl zůstat i nadále rezervou pro vybudování dalších parkovacích míst. „Chceme na Ládví budovat parkovací místa pro rezidenty a rovněž zázemí pro Kulturní dům Ládví, což je již projednáváno v rámci přípravy na vydání územního rozhodnutí,“ doplňuje informace starosta Petrus.

Vedení Prahy 8 navíc argumentuje tím, že stanovisko odboru dopravy bylo vydáno před zavedením zón placeného stání, což celou situaci, samozřejmě, mění. Stavebník by proto měl být vyzván k předložení nových dokumentů.

Více informací:
Roman Petrus
Starosta MČ Praha 8
roman.petrus@praha8.cz 
222 805 124


Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.

Zveřejněno: 03.11.2017
Vytisknout