Výroční zpráva za rok 2002

 
Odbor kancelář starosty Úřadu městské části Praha 8 vydává v souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, tuto výroční zprávu:


Počet podaných žádostí o informace: 41
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu:
Nebylo zahájeno žádné soudní řízení
Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů:
Nebylo zahájeno žádné řízení o sankcích

Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:
Rozhodnutí o nevyhovění žádosti: 0
Žádost byla žadatelem zrušena: 0
Odpověď žádosti nebyla žadateli vydána z důvodu neuhrazení poplatku: 4
Žádost nebyla vyřizována podle zákona č. 106/1999 Sb.: 0


Přehled odborů s počtem vypracovaných odpovědí na žádosti
odbor kancelář starosty
1
odbor majetkový
27
odbor výstavby
5
odbor zdravotnictví a sociálních služeb 
1
odbor pro styk s veřejností a kultury
1
odbor sociální
5
odbor živnostenský
1
 
Za poskytnuté informace uhrazeno celkem: 2059,40 Kč
Odpověď žádosti nebyla žadateli vydána
– neuhrazení poplatku celkem: 1210 Kč


V Praze dne 13. ledna 2003
Eva Burianová, vedoucí odboru kancelář starosty, v. r.
Mohlo by vás také zajímat


Vytisknout